Lichtenbergovy obrazce

Z WikiSkript

Heslo
Lichtenbergovy obrazce na vnitřní straně levé paže u smrtelného poranění bleskem.

Lichtenbergovy obrazce jsou typické pro úraz bleskem nebo pro úraz elektrickým proudem o velmi vysokém napětí. Jde o specifickou kožní lézi charakteru stromečkovitě se větvících hnědočervených skvrn (makul), které jsou uspořádány v nivó kůže. Jejich vznik je vysvětlován paralýzou kapilár a tepelnou denaturací erytrocytů. U přežívajících osob obvykle mizí po 24 hodinách.


Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799) – německý fyzik a vědec. Specifické větvičkovité obrazce Lichtenberg popsal na pevných materiálech při experimentech s vysokým napětím v roce 1777.

odkaz

  • NEČAS, Pavel, et al. Eponymické termíny v soudním lékařství. Česko-Slovenská patologie a Soudní lékařství. 2012, roč. 52, vol. 2, s. 25-30, ISSN 1210-7875.