Kolcemid

From WikiSkripta
Změněno.png
Heslo

Kolcemid (N-deacetyl-N-Methylcolchicin) je méně toxický derivát kolchicinu. Působí jako mitotický jed, zastavuje dělení buněk v metafázi. Kolcemid má mutagenní, karcinogenní a teratogenní účinky.

Odkazy

Související články

Externí odkazy