Papilární sval

Z WikiSkript


Heslo
Papilární svaly levé komory

Papilární svaly jsou výběžky nástěnné srdeční svaloviny, které jsou lokalizovány v srdečních komorách v blízkosti cípatých chlopní. Svaly jsou pomocí šlašinek (chordae tendineae) spojeny s cípy atrioventrikulárních chlopní (mitrální a trikuspidální). Papilární svaly se kontrahují současně s kontrakcí komorové svaloviny, přičemž napínají a táhnou cípy chlopní směrem do komor. Tím brání nežádoucímu vyklenutí chlopní směrem do síní a možné regurgitaci krve z komor do síní při komorové systole. Kontrakce papilárních svalů neovlivňuje otevírání a uzavírání chlopní – srdeční chlopně se otevírají a uzavírají na základě tlakového gradientu.


Odkazy

Zdroj