Genetická zátěž populace

Z WikiSkript

 • v populaci se vyskytují alely, které své nositele mohou poškozovat
 • účinek těchto škodlivých alel se projevuje ve snížení relativní reprodukční schopnosti jejich nositelů a z populačního hlediska představuje genetickou zátěž populace
 • genetická zátěž = rozdíl průměrné relativní plodnosti od relativní maximální plodnosti:
[math] L = \frac{w_{max} - w_{prum}}{w_{max}} [/math]
 • může být v populaci udržována rovnováhou mezi mutacemi a selekcí = tzv. mutační zátěž
 • je-li zátěž udržována preferencí homozygotů = tzv. segregační zátěž
 • zátěž populace je lineární funkcí koeficientu inbredu:
[math] L = a + b\cdot F [/math]
a = velikost zátěže neinbrední populace (F = 0)
b = velikost zátěže inbrední populace
 • v genomu jednotlivce je vyjadřována pomocí letálních ekvivalentů = počet alel, které v homozygotní konstituci svého nositele usmrcují
  • počet letálních ekvivalentů je metodicky stanovován na základě porovnání o úmrtnosti dětí pocházejících z příbuzenských sňatků s údaji o úmrtnosti dětí pocházejících z nepříbuzenských sňatků
  • ze studií: pro člověka platí: 4 letální ekvivalenty na genom jedince
 • poškozující ekvivalenty = nejrůznější genetická onemocnění, která poškozují své nositele, ale neprojevují se výraznými změnami plodnosti
  • odhadem připadá asi 3 − 8 poškozujících ekvivalentů na genom jedince

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 11. 2. 2010]. <https://www.stefajir.cz/>.
 • PANCZAK, Aleš, et al. Lékařská biologie a genetika (III. díl). 1. vydání. Praha : Karolinum, 2013. 146 s. ISBN 9788024624150.