Koeficient inbreedingu

From WikiSkripta
Symbol kept vote.svg
Heslo


Inbreedingcoef.png

Koeficient inbreedingu je pravděpodobnost, že jedinec zdědil obě alely téhož lokusu / genu od jednoho předka. Označujeme ho velkým písmenem F a vypočítá se podle vzorce:

F=\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}

kde n je počet kroků v genealogii.

Odkazy

Související články