Koeficient příbuznosti

From WikiSkripta
Symbol kept vote.svg
Heslo
Koeficientpribuznosti.png

Koeficient příbuznosti je pravděpodobnost, že dva příbuzní jedinci zdědili alelu téhož lokusu / genu od jednoho společného předka. Označujeme ho malým písmenem r (relatedness, relationship) a vypočítá se podle vzorce:

r=\left(\frac{1}{2}\right)^n

kde n je počet kroků v genealogii.
Odkazy

Související články