Látky chuťové (1. LF UK, NT)

From WikiSkripta

Sloučeniny ovlivňující chuť potravin nazýváme látky chuťové. Chuť je vjem gustativní Rozeznáváme čtyři základní chuti (sladká, slaná, kyselá a hořká), kterým jsou přiřazeny receptory pro daný chuťový vjem, a další chuti (viz dále).

Podle lokalizace jejich vnímání v dutině ústní:

 • sladká – špička jazyka,
 • slaná – oblasti horního povrchu jazyka,
 • kyselá – strany jazyka,
 • hořká – kořen jazyka, měkké patro,
 • umami (xianwei) – celá ústní dutina,
 • trpká (svíravá) – celá ústní dutina,
 • pálivá (palčivá, štiplavá) – celá ústní dutina,
 • další vjemy.

Chuťové látky jsou vlastnostmi polární, ve vodě rozpustné, netěkavé látky.

Vznik

 • Látky primární,
 • látky sekundární,
  • enzymové reakce (poškození tkání a pletiv, skladování, zpracování),
  • chemické reakce (skladování, zpracování).

Při organoleptickém hodnocení můžeme zaznamenat závady chuti.


Faktory ovlivňující chuťový vjem:

 • prahová hodnota vjemu,
  • podnětový práh,
  • práh rozpoznání.

Sladké látky

Sladké látky dělíme podle původu:

 • přírodní,
 • syntetické identické s přírodními,
 • modifikované přírodní a syntetické.

Podle významu ve výživě (energetické hodnoty):

 • výživová (jsou zdrojem energie),
 • nevýživová (nejsou zdrojem energie).

Podle vlivu na hladinu cukru v krvi:

Podle vlivu na kazivost zubů:

 • kariogenní,
 • nekariogenní.

Náhradní sladidla:

 • kvalita chuti,
 • sladkost, sladivost.

Jinak:

 • sacharidy,
 • přírodní sladké látky.

Patří sem:

 • glycyrrhizin, Glycyrrhizin.jpg
 • a jiné syntetické látky.
  • Syntetická-sladidla.jpg

Slané látky

Slané látky se vyznačují obsahem anorganické soli (význam hlavně NaCl). Přirozený obsah soli v potravinách a její prahové koncentrace jsou specifické. V potravinách jsou též některé soli organických kyselin – podmiňují kvalita chuti, a její další atributy (hořká, kovová).

Klasifikace potravin dle obsahu soli:

 • s velmi nízkým obsahem < 0,4 g/kg Na,
  • mléko, ovoce, zelenina,
 • s nízkým obsahem 0,4–1,2 g/kg Na,
  • maso, drůběž, ryby,
 • s vysokým obsahem 1,2–4,0 g/kg Na,
  • chléb, některé pečivo, nakládaná zelenina,
 • s velmi vysokým obsahem > 4,0 g/kg Na,
  • některé masné a rybí výrobky, olivy, slané pochutiny.

Kyselé látky

Obecný vzorec karboxylových kyselin
Vzorec kyseliny L-Askorbové (Vitamín C)

Nedisociované karboxylové kyseliny

 • alifatické monokarboxylové těkavé vůně, chuť,
 • alifatické dikarboxylové netěkavé chuť,
 • alifatické hydroxykyseliny netěkavé chuť,
 • alicyklické netěkavé chuť,
 • aromatické některé těkavé vůně, chuť.

Minerální kyseliny, ionty H3O+ (pH)

 • kvalita chuti, další atributy (ovocná).

Klasifikace potravin

 • velmi kyselé pH < 4,0... ovoce,
 • málo kyselé pH 4,06,5... zelenina (ovoce), cereálie,
 • nekyselé pH > 6,5... maso, mléko, vejce.
 • ovoce – citronová, jablečná, vinná, chinová, askorbová,
 • zelenina – citronová, jablečná, šťavelová,
 • maso – mléčná,
 • mléčné (zeleninové) fermentované výrobky – mléčná.
 • jablka nezralá – chinová,
 • jablka zralá, dužnina – jablečná,
 • jablka zralá, slupka – citrajablečná.

Alifatické monokarboxylové kyseliny

 • mravenčí – vedlejší produkt kvašení, štěpení sacharidů – konzervační prostředek,
 • octová – octové kvašení (Acetobacter), ocet kvasný – konzervační prostředek,
 • propionová – propionové kvašení (Propionibacterium) – konzervační prostředek.

Alifatické dikarboxylové kyseliny

 • šťavelová – metabolismus antinutriční látka,
 • jantarová – metabolismus,
 • fumarová, (E)-but-2-enová – metabolismus (Ornitinový cyklus).
Alifat-dikarbox-kys.jpg

Alifatické hydroxykyseliny

 • mléčná – mléčně kysané výrobky (Lactobacillus aj.), maso

Mléčná-k.jpg

Mléčně kysané mléčné výrobky 0,5-1,0 %

 • kysané zelí 1,5–2,5 %
 • kysané olivy 0,8–1,2 %
 • maso 0,2–0,8 %

L-jablečná

 • ovoce, zelenina, aditivum (acidulant),

Jablečná-k.jpg

Vinná

 • ovoce, zelenina, aditivum (acidulant)
  • Vinná-k.jpg
 • hroznová kyselina (racemická směs, K-H sůl = vinný kámen),
 • mesovinná (erythrarová)

Citronová

 • ovoce, zelenina, aditivum (acidulant)

Citronová-k.jpg

Alicyklické kyseliny

 • L-chinová Chinová.jpg – ovoce, zelenina (volná, depsidy)
 • aromatické kyseliny
  • ovoce, zelenina, cereálie (volné, estery, glykosidy)
 • inhibice klíčení semen, mikrobicidní vlastnosti
 • senzorické vlastnosti (fenoly, reakce enzymového hnědnutí)
 • benzoová kyselina, skořicová kyselina a deriváty
  • benzoová Benzoová.jpg, skořicová Skořicová.jpg
 • 4-OH (p-hydroxybenzoová) p-kumarová
 • 3,4-diOH (protokatechuová) kávová
 • 4-OH, 3-MeO (vanillová) ferulová
 • 4-OH, 3,5-diMeO (syringová) sinapová
 • 3,4,5-triOH (gallová)
 • benzoová, p-hydroxybenzoová – konzervační prostředky
 • kávová – substrát oxidoreduktas
 • vanillová – složka alkaloidů
 • gallová – složka tříslovin
 • jablka, brambory, káva (chlorogenová = kávová + chinová)
 • datle (daktyliferová = kávová + šikimová)

Hořké látky

Primární látky
 • charakteristické složky rostlin
Sekundární látky
 • vzniklé při zpracování a skladování (produkty reakcí, metabolity mikroorganismů)
Prahové koncentrace
 • aditivní látky
  • alkaloidy
  • chinin (pravé alkaloidy, chinolinové alkaloidy), tonika
  • kofein (protoalkaloidy, purinové alkaloidy) – káva, čaj, kakao, maté, guarana, kolové nápoje
 • chinin Chinin.jpg, kofein Kofein.jpg
Ovoce
 • grapefruity (hořké pomeranče bigardie)
 • neohesperidosa Neohesperidosa.jpg
  • naringin = naringenin (R = H) + neohesperidosa, α-L-Rha-(1→2)-β-D-Glc
  • neohesperidin = hesperetin (R = CH3) + neohesperidosa
 • pomeranče
  • terpeny (limonoidy)
  • výroba pomerančových šťáv Pomerancada.jpg
 • olivy
Zelenina
 • salát, endivie, čekanka (laktucin)
Koření a další rostlinné materiály
 • pelyněk (absinthin)
  • laktucin Laktucin.jpg, absinthin Absinthin.jpg
 • chmel
  • deriváty floroglucinolu (1,3,5-benzentriolu)
  • hořké kyseliny (18 % sušiny)
  • obsah
   • α-hořké kyseliny (homology humulonu)
   • β-hořké kyseliny (homology lupulonu)
Pivo
 • isohořké kyseliny
  • iso-α-hořké kyseliny (isohumulony)
  • iso-β-hořké kyseliny (isolupulony)

Humulon-isohumulon.jpg

Trpké látky

Vjem = interakce proteinů slin s polyfenoly → denaturace (ztráta ochranného vlivu)

Třísloviny (tanniny)

 • hydrolyzovatelné – polymery esterů gallové kyseliny
  • aditiva, málo potraviny
 • kondenzované – polymery flavan-3-olů (3,4-diolů)
  • potraviny (ovoce, čaj, víno)

Hydrolyzovatelné třísloviny

 • gallotanniny
  • gallová kyselina Gallová.jpg, m-digallová kyselina (depsid) Digallová.jpg
 • ellagotanniny
  • hexahydroxybifenylová kyselina (C-C dimer) Hexahydroxybifenylová.jpg, ellagová kyselina (lakton) Ellagová.jpg
 • gallotannin
 • čínský tannin
 • směs galloylesterů a m-digalloylesterů D-glukosy
 • odstraňování bílkovinných zákalů (ocet, pivo, víno)

Patří sem:

 • ellagotannin,
 • korilagin,
 • listy brusinky.

Kondenzované třísloviny (proanthokyanidiny, flavolany)

 • Dimery a vyšší oligomery (2–10 jednotek)
  • flavan-3-olu (katechiny)
  • flavan-3,4-diolu (leukoanthokyanidiny)
 • monomery nemají vlastnosti tříslovin
 • oxidované oligomery jsou barevné Oxidace-oligomeru-trislovin.jpg

Patří sem:

 • afzelechiny (R1 = R2 = H) p-hydroxybenzoová – leukopelargonidin,
 • katechiny (R1 = H, R2 = OH) protokatechuová – leukokyanidin,
 • gallokatechiny (R1 = R2 = OH) gallová – leukodelfinidin.

Geometrické isomery:

 • H2 a H3 trans = katechiny, gallokatechiny,
 • H2 a H3 cis = epikatechiny, epigallokatechiny.

Estery s gallovou kyselinou:

 • katechingalláty,
 • gallokatechingalláty.

Příklady Příklady-třísla.jpg

 • třísloviny ovoce a vína,
 • třísloviny čaje,
 • reakce enzymového hnědnutí.

Pálivé látky

Primární látky

 • charakteristické složky rostlin (koření)

Sekundární látky

 • enzymové reakce
Alkaloidy
 • pravé alkaloidy: piperin (pepř) Piperin.jpg
 • protoalkaloidy: kapsaicin (paprika) Kapsaicin.jpg
Fenoly
 • eugenol (hřebíček) Eugenol.jpg
 • gingerol (zázvor) Gingerol.jpg
Isothiokyanáty
 • allylisothiokyanát (hořčice, křen) Allylisothiokyanát.jpg
Allylisothiokyanát-vznik.jpg


Odkazy

Vnitřní odkazy

Externí odkazy

Látky vonné a chuťové (VŠCHT)

Zdroj