Látky vonné (1. LF UK, NT)

Z WikiSkript

Látky vonné jsou sloučeniny ovlivňující vůni potravin. Ovlivňují jak senzorickou (smyslovou) jakost, tak organoleptické vlastnosti.

Vjemy:

Vjem vůně + vjem chuti = aroma.
Látky vonné + látky chuťové = látky aromatické.

Vonné látky

 • klíčové složky,
 • složení citrusových silic, koření,
 • podnětové prahy,
 • vjemy olfaktorické − čich.

Patří sem asi 10 000 sloučenin, a asi 50–1000 různých látek v potravině.

Vlastnosti vonných látek jsou dle polarity (málo polární a nepolární), dle rozpustnosti (ve vodě málo rozpustné a nerozpustné) a těkavé.

Hlavní skupiny:

 • uhlovodíky, alkoholy, ethery, karbonylové sloučeniny (aldehydy, ketony), acetaly (ketaly), kyseliny, funkční deriváty kyselin (estery, laktony), fenoly, S- a N-alifatické sloučeniny, O-, S-, N-heterocykly.

Vznik:

 • látky primární (vázané (jako glykosidy, estery), volné).
 • látky sekundární:
  • enzymové reakce (poškození tkání a pletiv, skladování, zpracování),
  • chemické reakce (skladování, zpracování),
  • reakce enzymového hnědnutí,
  • fermentační procesy,
  • oxidační reakce,
  • termické reakce (Maillardova reakce).

Závady:

Faktory ovlivňující čichový vjem:

 • prahová hodnota vjemu,
  • podnětový práh,
  • práh rozpoznání.

Klíčové složky vůně:

 • synergismus, antagonismus látek,
 • citlivost jedince,
  • věk, pohlaví, fyziologické a pathologické stavy,
  • znecitlivění (adaptace),
  • anosmie.

Uhlovodíky

Primární látky:

 • terpeny (deriváty isoprenu): 2-methylbuta-1,3-dien Methylbutadien.jpg

Sekundární látky:

 • produkty oxidace (mastné kyseliny),
 • produkty dekarboxylace (kyseliny),
 • produkty dehydratace (sekundární alkoholy, steroly),
 • produkty pyrolýza (různé sloučeniny).

Alifatické

 • hexan (Z)-11-hydroperoxyoktadec-9-enová kyselina
 • nonadekan povrchový vosk ovoce a zeleniny (jablka)

Alicyklické

 • (R)-limonen (silice citrusů) R-limonen.jpg

Aromatické a polycyklické aromatické (PAU)

 • benzen, toluen, xyleny, benz[a]pyren kontaminanty.

Alkoholy

Primární látky:

 • terpeny (deriváty isoprenu).

Sekundární látky:

 • produkty rozkladu esterů (methanol),
 • produkty fermentace (ethanol, vyšší alkoholy).

Alifatické nasycené:

 • methanol – hydrolýza pektinu,
 • ethanol – fermentace cukrů, Fermentace-cukru.jpg
 • vyšší alkoholy,

Alifatické nenasycené,

 • oxidace mastných kyselin. Oxidace-MK.jpg

Terpenové a aromatické alkoholy,

 • menthol – máta, žvýkačky,
 • skořicový alkohol – skořice. Terpeny.jpg

Aldehydy

Primární látky:

 • terpeny,
  • citral a (geranial) Geranial.jpg – silice citrusových plodů,
 • další primární látky,
  • anýz, badyán, vanilka, skořice,
  • anýzaldehyd, Anyzaldehyd.jpg vanillin, Vanillin.jpg skořicový aldehyd. Skoricovy-aldehyd.jpg

Sekundární látky:

Ketony

Primární látky:

 • terpeny,
  • citral a (geranial) Geranial.jpg – silice citrusových plodů,
 • další primární látky,
  • anýz, badyán, vanilka, skořice,
  • anýzaldehyd, Anyzaldehyd.jpg vanillin, Vanillin.jpg skořicový aldehyd. Skoricovy-aldehyd.jpg

Sekundární látky:

Kyseliny a jejich funkční deriváty

Kyseliny

Primární látky

 • aromatické kyseliny vonné a chuťové látky,
 • hydroxykarboxylové kyseliny a chuťové látky.

Sekundární látky

 • produkty fermentace,
  • kyselina mravenčí, octová, propionová, vyšší kyseliny Ferm-kyselin.jpg,
 • produkty rozkladu sacharidů,
  • kyselina mravenčí, octová.

Estery

Primární a sekundární látky.

Hlavní složky

 • octová kyselina – ethanol,
 • mravenčí kyselina – methanol,
 • propionová kyselina – butanol,
 • máselná kyselina – isoamylalkohol,
 • isomáselná kyselina – (mono)terpeny.

Ovocné a květinové vůně

 • alkoholické nápoje – ethylacetát,
  • pivo ∼ 30 mg/l,
  • víno 10–260 mg/l,
 • jablka – acetáty, butyráty,
 • banány – isoamylacetát,
 • ananas – ethyl-3-(methylthio)propionát.

Laktony

Schéma vzniku laktonu
Lakton alifatické γ-hydroxykyseliny

Laktony jsou cyklické vnitřní estery hydroxykarboxylových kyselin vznikající intramolekulární reakcí karboxylové funkce s příslušnou hydroxylovou skupinou.

Primární a sekundární látky

 • γ-hydroxykyseliny → γ-laktony (butano-4-laktony),
 • δ-hydroxykyseliny → δ-laktony (pentano-5-laktony).

Aromatické hydroxykyseliny → kumariny, ftalidy

 • γ-nonalakton n = 4 (aroma kokosu),
 • γ-dekalakton n = 5 (aroma broskví),
 • γ-dodekalakton n = 7 (aroma másla).

Fenoly

Primární látky

 • silice,
  • thymol (tymián), Thymol.jpg
  • eugenol (hřebíček). Eugenol.jpg

Sekundární látky

 • dekarboxylace fenolových kyselin,
 • rozklad ligninu. Rozklad-ligninu.jpg

Sirné sloučeniny

Primární látky,

 • silice, p-meth-1-en-8-thiol (grapefruit) Silice-grapefruit.jpg

Sekundární látky,

 • produkty rozkladu sirných látek,
  • sirných aminokyselin,
   • methional (vařené brambory), Methional.jpg
   • diallyldisulfid (česnek), Diallyldisulfid.jpg
  • glukosinolátů,
   • allylisothiokyanát (hořčice, křen). Allylisothiokyanát.jpg

Dusíkaté sloučeniny

Primární a sekundární látky,

 • produkty dekarboxylace aminokyselin,
 • produkty transformace dalších sloučenin.

Aminy, biogenní aminy

Vznik-bioaminu.jpg

Heterocyklické sloučeniny

Heterocyklické sloučeniny

 • O-, S-, N-heterocykly

Primární látky

 • 2-isobutylthiazol (rajčata) Isobutylthiazol.jpg
 • 2-isobutyl-3-methoxypyrazin (paprika) 2-isobutyl-3-methoxypyrazin.jpg

Sekundární látky

 • produkty Maillardovy reakce
 • produkty dalších reakcí
  • isomaltol (karamel) Isomaltol.jpg
  • furaneol (jahody a ananas) Furaneol.jpg
  • furfurylthiol (káva) Furfurylthiol.jpg
  • maltol (karamel) Maltol.jpg
  • 2,4-dimethylthiofen (smažená cibule) Dimethylthiofen.jpg
  • 2-acetyl-1-pyrrolin (chléb) 2-acetyl-1-pyrrolin.jpg
  • 2,6-dimethylpyrazin (čokoláda a oříšky) Dimethylpyrazin.jpg

Syntetické látky

 • ethylmaltol (karamelové aroma) Ethylmaltol.jpg
 • ethylvanillin (bourbonal) (vanilkový cukr) Ethylvanillin.jpg
 • ethyl-3-fenyl-3-methylglycidát (jahody (cukrovinky)) Aroma-jahod.jpg


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj


Použitá literatura