Oxidace mastných kyselin s lichým počtem uhlíků

From WikiSkripta


Oxidací mastných kyselin s lichým řetězcem se vytváří jako produkt kromě AcCoA i propionyl−CoA. Ten se nejdříve karboxyluje na methylmalonyl−CoA, který je převeden na sukcinyl−CoA – meziprodukt Krebsova cyklu. Skrze přeměnu na oxalacetát se může zapojit do glukoneogeneze – z těchto mastných kyselin se dá nasyntetizovat glukóza. Mastných kyselin s lichým počtem uhlíkových atomů se ale v těle vyskytuje velmi málo.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Fontana J., Trnka J., Maďa P., Ivák P. a kol.: Přeměna látek a energie v buňce. In: Funkce buněk a lidského těla : Multimediální skripta. Dostupné online z: [1]