Regulace beta-oxidace mastných kyselin

Z WikiSkript


Regulace β-oxidace probíhá na úrovni vstupu mastných kyselin do mitochondrie – přesněji na úrovni karnitinového přenašeče karnitinacyltransferázy I (CAT I). Tento enzym je inhibován meziproduktem tvorby mastných kyselin – malonyl~CoA. Hovoříme o tzv. cross regulaci. Principem je syntéza mastných kyselin se odehrává v cytosolu, stejně jako reakce katalyzovaná CAT I. Malonyl~CoA vzniká jako produkt první reakce tvorby mastných kyselin. Cross regulace brání současnému průběhu syntézy i degradace MK. Inzulin β-oxidaci inhibuje, kontraregulační hormony ji naopak aktivují.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Fontana J., Trnka J., Maďa P., Ivák P. a kol.: Přeměna látek a energie v buňce. In: Funkce buněk a lidského těla : Multimediální skripta. Dostupné online z: [1]