Vonné uhlovodíky (1. LF UK, NT)

Z WikiSkript

Primární látky:

  • terpeny (deriváty isoprenu): 2-methylbuta-1,3-dien Methylbutadien.jpg

Sekundární látky:

  • produkty oxidace (mastné kyseliny),
  • produkty dekarboxylace (kyseliny),
  • produkty dehydratace (sekundární alkoholy, steroly),
  • produkty pyrolýza (různé sloučeniny).

Alifatické

  • hexan (Z)-11-hydroperoxyoktadec-9-enová kyselina
  • nonadekan povrchový vosk ovoce a zeleniny (jablka)

Alicyklické

  • (R)-limonen (silice citrusů) R-limonen.jpg

Aromatické a polycyklické aromatické (PAU)

  • benzen, toluen, xyleny, benz[a]pyren kontaminanty.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]