Látky barevné (1. LF UK, NT)

Z WikiSkript

Sloučeniny ovlivňující barvu potravin nazýváme látky barevné. (Barva je vizuální vjem, barvivo je barevná látka).

Vznik

Látky primární:

 • Přirozená součást potravin;
 • přirozená součást jiných materiálů (mikroorganismy, řasy, vyšší rostliny), použití jako aditiva.

Látky sekundární:

 • Enzymové reakce (reakce enzymového hnědnutí);
 • chemické reakce (reakční barviva).

Látky syntetické:

Při hodnocení organoleptických vlastností potravin můžeme zaznamenat závady barvy.

Přírodní barviva

Významné skupiny:

 • Tetrapyrrolová barviva – rostlinná, živočišná
  • Hemová barviva, chlorofylová barviva
 • Betalainová barviva – rostlinná
  • Betakyany
  • Betaxanthiny
 • Flavonoidní barviva – rostlinná
  • Anthokyany
  • Anthoxanthiny
 • Fenolová a chinoidní barviva – rostlinná, živočišná
  • Fenoly
  • Chinony
 • Karotenoidní barviva – rostlinná, živočišná

Tetrapyrrolová barviva

Tetrapyrrolová barviva (tetrapyrroly) jsou:

 • Porfyrinová barviva (porfyriny) – cyklická Porfyrin.jpg
  • Hemová barviva (hemy)
  • Chlorofylová barviva (chlorofyly)
 • Bilinová barviva (biliny) – lineární Bilin.jpg
  • Fykobiliny
  • Žlučová barviva


Hemová barviva (hem):

 • Mají vlastní nomenklaturu.
 • Výskyt v mase, masných výrobcích.

Hemová-barviva.jpg

 • Hem (redukovaný hematin, [math]\displaystyle{ Fe^{2+} }[/math]), hemoglobin
 • Hematin ([math]\displaystyle{ Fe^{3+} }[/math]), myoglobin (P=zbytek globinu o 16,8 kDa)

Myoglobiny.jpg

 • Myoglobin ([math]\displaystyle{ Mb }[/math]) – tmavě červený
 • Oxymyoglobin ([math]\displaystyle{ MbO_2 }[/math]) – rumělkově červený
 • Metmyoglobin ([math]\displaystyle{ MMb }[/math]) – hnědý až hnědošedý

Reakce MMb při tepelném zpracování masa:

 1. Metmyoglobin
 2. Denaturace globinu (70–80 °C)
 3. Hydrolýza globinu
 4. Hematin nebo hem
 5. (Ztráta [math]\displaystyle{ Fe^{3+} }[/math] nebo [math]\displaystyle{ Fe^{2+} }[/math]) lineární tetrapyrroly

Stabilizace barvy masa a masných výrobků

Mikroflora

 • [math]\displaystyle{ Maso + NO^{3-} \rightarrow NO^{2-} }[/math]
 • [math]\displaystyle{ 2 Mb + NO^{2-} \rightarrow 2 MMb + NO + H_2O }[/math]
 • [math]\displaystyle{ Mb + NO \rightarrow MbNO + H_2O }[/math]

Záhřev

 • [math]\displaystyle{ MbNO rigtharrow Mb(NO)_2 + globin }[/math]
 • [math]\displaystyle{ MbNO = nitroxymyoglobin }[/math]
 • [math]\displaystyle{ Mb(NO)_2 = nitroxyhemochrom (nitrosylhemochrom, nitroxymyochromogen) }[/math]

Askorbová kyselina

 • [math]\displaystyle{ MMb + H_2A \rightarrow Mb + A }[/math]

Šedá až zelená barviva (sulfomyoglobin, verdochrom, cholemyoglobin).

Chlorofylová barviva


Chlorofyl, také s hemem, se řadí do skupiny metaloporfyrinů. Porfyriny jsou substituované cyklické tetrapyrolové molekuly spojené na α uhlíku methinovými neboli methenovými můstky.

Barevnost chlorofylu

Chlorofyl je zelené chlorínové barvivo, které ve svém centru obsahuje iont hořčíku. Nachází se v zelených rostlinách, sinicích a některých řasách uložen v speciální organele – chloroplastech, vázán na molekulu proteinu. Barevně je zelený, protože absorbuje červenou (λ= 640–700 nm) i modrou (λ= 430–460 nm) část světelného spektra a ostatek odráží.

Biosyntéza chlorofylu

Biosyntéza chlorofylu je v mnohém podobná biosyntéze hemu. Začíná připojením glutamátu na tRNA za zniku glutamyl-tRNA. Tato molekula může být použita jak pro syntézu dalších proteinů, tak při syntéze chlorofylů. Glutamyl-tRNA se metabolizuje na glutamyl-1-semialdehyd a ten dále za pomoci enzymu 5-aminolevulátsythasy na kyselinu 5-aminolevulovou. Monopyrrol porfobilinogen se tvoří kondenzací a současnou dehydratací 2 mol 5-ALA (kys. 5-aminolevulová). Tato reakce je katalyzováná 5-aminodehydratasou. Porfobilinogen je už cyklický a obsahuje pyrolové jádro. Čtyři porfobilinogeny formují protoporfyrin IX, který obsahuje porfyrin. Do něj je buď enzymem Fe-chelatasou zabudováno železo a vzniká hem, z něhož lze získat cytochrom či fytochrom, nebo Mg-chelatasou zabudován hořčík a vzniká protochlorofylid a. Ten je fotochemickou reakcí za spotřeby dvou fotonů a jednoho NADPH změněn reduktasou na chlorofylid a. Připojením fytolu pak vzniká chlorofyl a, jehož oxidací získáme chlorofyl b.

Betalainová barviva


Betalainová barviva se vyskytují v řepě, plodech opuncie, laskavci (amarantu), obecně v rostlinách řádu Caryophyllales.

Jsou to dusíkaté látky svými barevnými vlastnostmi podobné anthokyanům.

 • Betakyany – červené.
 • Betaxanthiny – žluté, oranžové.

Betalainy a anthokyany se v rostlině nikdy nevyskytují současně.

Základní struktura:
Betalain.jpg

Flavonoidní barviva


Ovoce, zelenina, květiny:

Základní struktura

 • 2H-chromen Chromen.jpg, flavan Flavan.jpg
 • Stupeň oxidace 3C řetězce
 • OH– skupiny v kruzích A, B, C
 • Aglykony, glykosidy
  • Bezbarvé, bezbarvé až sv. žluté, sv. žluté až žluté, žluté, červené až modré
Bezbarvé-glykosidy.jpg
 • Isoflavoony Isoflavony.jpg – světle žluté
 • Chalkony Chalkony.jpg – žluté až oranžové
 • Dihydrochalkony Dihydrochalkony.jpg – žluté až oranžové
 • Aurony Aurony.jpg – zlatožluté

Anthokyany

 • Základní struktura Anthokyan.jpg
 • Pelargonidin Pg... R1 = H, R2 = H fialově-červená
 • Kyanidin Cy... R1 = H, R2 = OH fialová
 • Delfinidin Dp... R1 = OH, R2 = OH modro-fialová
 • Peonidin Pn... R1 = H, R2 = OCH3 fialová
 • Petunidin Pt... R1 = OH, R2 = OCH3 tmavě červená
 • Malvidin Mv... R1 = OCH3, R2 = OCH3 modro-fialová
 • Sacharidy: Glu, Gal, Xyl, Ara, Rha, vždy C-3, často C-3 a C-5, zřídka C-7
 • Kyseliny: p-kumarová, kávová, ferulová

Příklady:

 • Kyanidin-3-O-β-D-glukosid (obecně rozšířen) Kyanidin-př.jpg
 • (E)-petunidin-3-O-[6-O-(4-O-p-kumaroyl-α-L-rhamnopyranosyl)-β-D-glukopyranosid]-5-O-β-D-glukopyranosid Petanin.jpg
  • Triviálně: petanin (červené odrůdy brambor)

Anthokyany ovoce a zeleniny

 • Závislost zbarvení na různých faktorech:
  • pH prostředí;
  • kopigmentace, popř. transformace na jiná barviva;
  • oxid siřičitý;
  • peroxid vodíku.

pH prostředí

Vliv-ph-na-antokyany.jpg
 • Kopigmentace
  • Interakce s prokyanidiny (např. katechiny, tzv. kopigmenty) → barevný komplex.
 • Transformace na jiná barviva, barevný komplex → dimer (oligomer), nerozpustné kondenzační produkty, sedimenty flobafeny.Flobafeny.jpg
 • Oxid siřičitý → bezbarvé sulfonové kyseliny. Anthok-siricity.jpg
 • Peroxid vodíku → bezbarvé produkty. Anthok-peroxid.jpg

Anthoxanthiny

Flavon
Naringenin dává vznik Naringinu
Naringin
Hesperetin dává vznik Neohesperidinu
Neohesperidin

Flavanony

 • Barviva mají malý význam;
 • hořké látky grapefruitů.

Flavanonoly

 • Barviva mají malý význam.

Flavony

 • Nejvýznamnější anthoxanthiny.

Flavonoly

 • Významné anthoxanthiny.
 • Antioxidační aj. vlastnosti, rutin = kvercetin + rutinosa, bioflavonoidy.

Isoflavony

 • Barviva mají malý význam.
 • Estrogenní látky sóji.

Chalkony a aurony

 • Významná barviva květin.

Dihydrochalkony

 • Barviva mají malý význam.
 • Sladký neohesperidindihydrochalkon.

Chinoidní barviva

Lišejníky, houby, vyšší rostliny obsahují barviva:

Fenoly

 • Kurkuminoidy (diarylheptanoidy)
  • Kurkumin (kurkuma, kari) Kurkumin.jpg

Chinony

 • Benzochinony Benzochinon.jpg
 • Naftochinony Naftochinon.jpg
 • Anthrachinony Anthrachinon.jpg

Benzochinony

 • arbutin (listy brusinky, antiseptikum) Arbutin.jpg
 • příbuzné terfenylchinony a pulvové kyseliny hub

Naftochinony

 • Juglon (listy ořešáku, 4-β-D-glukosid 1,4,5-trihydroxynaftalenu); Juglon.jpg
 • příbuzný gossypol semen bavlníku, koenzymy Q, vitaminy K.

Anthrachinony

 • Příbuzné emodiny, bianthrony;
 • karminová kyselina (košenila, červec nopálový) Karminy.jpg, hypericin (třezalka). Hypericin.jpg


Karotenová barviva


Karotenoidy jsou barviva žluté, oranžové, červené až fialové barvy. Vyskytují se primárně v ovoci a zelenině (rostliny), v mikroorganismech. U savců se vyskytují druhotně.

Karotenoidy (tetraterpeny, 40 atomů C, trans-isomery).

 • Uhlovodíky – karoteny.
 • O-deriváty – xanthofyly.
 • Neokarotenoidy (cis-isomery).
 • Degradované karotenoidy (30, 20, 15, 13, 10 atomů C).

Karoteny

 • Acyklické a alicyklické uhlovodíky
  • Lykopen: rajčata, šípky, Lykopen.jpg
  • β-karoten: mrkev, meruňky, mango Beta-karoten.jpg

Xanthofyly

 • Alkoholy, ketony, epoxidy
 • Volné, vázané (glykosidy, estery mastných kyselin, karotenoproteiny)
  • Zeaxanthin, lutein: obecně rozšířeny Zeaxantin.jpg
  • Lutein Lutein-xyntophyl.jpg
  • Kapsanthin: paprika Kapsanthin.jpg
  • Astaxanthin: ryby, korýši (α-krustakyanin) Astraxanthin.jpg

Retinoidy

Degradované karotenoidy

 • Krocin (18 C)
  • Šafrán setý (Crocus sativus)
   • Koření Krocetin-krocin.jpg
 • Annato (20 C)
  • Oreláník barvířský (Bixa orellana)
   • Extrakt 0,2–0,5 % = směs cis/trans-isomerů
   • Barvení sýrů, margarinů
    • Cis- a trans-bixin Bixin.jpg
 • Vonné a chuťové látky Vonne-karotenidu.jpg

Reakce

 • Hydrolýza esterů, glykosidů;
 • dehydratace alkoholů na uhlovodíky;
 • cis/trans isomerace (neokarotenoidy, méně intenzivní zbarvení);
 • autooxidace (méně intenzivní zbarvení až odbarvení);
 • antioxidanty, zhášeče singletového kyslíku.

Důsledky

 • Bělení mouky;
 • změny barvy citrusových džusů;
 • aróma potravin;
 • prospěšné složky potravin.


Reakce enzymového hnědnutí

Reakce enzymového hnědnutí


Odkazy

Zdroj