Trpké látky (1. LF UK, NT)

Z WikiSkript

Vjem = interakce proteinů slin s polyfenoly → denaturace (ztráta ochranného vlivu)

Třísloviny (tanniny)

 • hydrolyzovatelné – polymery esterů gallové kyseliny
  • aditiva, málo potraviny
 • kondenzované – polymery flavan-3-olů (3,4-diolů)
  • potraviny (ovoce, čaj, víno)

Hydrolyzovatelné třísloviny

 • gallotanniny
  • gallová kyselina Gallová.jpg, m-digallová kyselina (depsid) Digallová.jpg
 • ellagotanniny
  • hexahydroxybifenylová kyselina (C-C dimer) Hexahydroxybifenylová.jpg, ellagová kyselina (lakton) Ellagová.jpg
 • gallotannin
 • čínský tannin
 • směs galloylesterů a m-digalloylesterů D-glukosy
 • odstraňování bílkovinných zákalů (ocet, pivo, víno)

Patří sem:

 • ellagotannin,
 • korilagin,
 • listy brusinky.

Kondenzované třísloviny (proanthokyanidiny, flavolany)

 • Dimery a vyšší oligomery (2–10 jednotek)
  • flavan-3-olu (katechiny)
  • flavan-3,4-diolu (leukoanthokyanidiny)
 • monomery nemají vlastnosti tříslovin
 • oxidované oligomery jsou barevné Oxidace-oligomeru-trislovin.jpg

Patří sem:

 • afzelechiny (R1 = R2 = H) p-hydroxybenzoová – leukopelargonidin,
 • katechiny (R1 = H, R2 = OH) protokatechuová – leukokyanidin,
 • gallokatechiny (R1 = R2 = OH) gallová – leukodelfinidin.

Geometrické isomery:

 • H2 a H3 trans = katechiny, gallokatechiny,
 • H2 a H3 cis = epikatechiny, epigallokatechiny.

Estery s gallovou kyselinou:

 • katechingalláty,
 • gallokatechingalláty.

Příklady Příklady-třísla.jpg

 • třísloviny ovoce a vína,
 • třísloviny čaje,
 • reakce enzymového hnědnutí.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Vnitřní odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Látky vonné a chuťové (VŠCHT)

Zdroj[upravit | editovat zdroj]