Fetální fibronektin

Z WikiSkript

Řez gravidní dělohou ve třetím až čtvrtém měsíci

Fetální fibronektin (fFN) je glykoprotein extracelulární matrix produkovaný amniocyty a buňkami cytotrofoblastu, který se vyskytuje mezi vrstvou choria a deciduy, kde pomáhá udržovat integritu spojení mezi plodovým vejcem a dělohou. Stanovení fetálního fibronektinu ve stěru z pochvy lze využít k rozpoznání rizika předčasného porodu.

Na počátku těhotenství jsou hodnoty fFN zvýšené v důsledku normálního růstu tkání.
Před 22. týdnem těhotenství se v poševním sekretu vyskytují vysoké hladiny fetálního fibronektinu, poté se tyto hladiny snižují (pod 50 ng/ml) a opět stoupají před porodem.

Ze skupiny žen s pozitivním fibronektinovým testem skončí předčasným porodem asi 25 %. U negativního testu se vyskytuje předčasný porod asi v 1 %.[1]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. VAVŘINKOVÁ, B. Předčasný porod. Aktuální gynekologie a porodnictví [online]. 2009, roč. -, vol. -, s. 45-49, dostupné také z <https://www.actualgyn.com/pdf/en_2009_13.pdf>. 

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]