Chorion

Z WikiSkript

Heslo
Pozdější stadium embrya vč. chorionu

Chorion je vonkajší plodový obal (podľa vzhľadu nazývaná „blana klkatá“). Je tvorený z vnútornej strany extraembryonálnym mezodermom (následne sa diferencuje na mezenchým a ten na väzivovú vrstvu), z vonkajšej strany cytotrofoblastom a syncitiotrofoblastom. Podieľa sa na výžive zárodku, je súčasťou fetálnej časti placenty, vrátane klkov a lakún trofoblastu. Tvorí hormón hCG. Z choria je možné od 2. mesiaca tehotenstva odobrať vzorku (cez pošvu a hrdlo maternice) na vyšetrenie zárodku (tkanivá sú identické). Počas vývoja sa chorion rozdelí na dve oblasti:

  • chorion frondosum − bohaté klky, v oblasti embryonálneho pólu, súčasť budúcej placenty,
  • chorion leave − degenerácia klkov, abembryonálny pól, oblasť mimo placenty.


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 9. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1159 s. ISBN 978-80-7345-202-5.
  • SADLER, Thomas, W a M.D SINHA. Langmanova lékařská embryologie. 1. české vydání. Praha : Grada, 2011. 414 s. ISBN 978-80-247-2640-3.