Portál:Lékařská biologie a genetika/komentované odkazy

Z WikiSkript

České a slovenské stránky[upravit | editovat zdroj]

Adresa odkazu Komentář
http://biol.lf1.cuni.cz/ucebnice/ Aktuální genetika:

Multimediální učebnice lékařské biologie, genetiky a genomiky.

http://biol.lf1.cuni.cz/extensions/Genomika_v_Medicine/ Genomika v medicíně:

Genomika v medicíně

http://www.genetika-biologie.cz/ Genetika - Biologie: Váš zdroj informací o genetice a biologii:

Stránky o genetice pro studenty a veřejnost.

http://www.vrozene-vady.cz/ Vrozené vady:

Informační portál o vrozených vadách a jejich výskytu v ČR. K dispozici jsou čtvrtletní souhrny incidencí vybraných vrozených vad v ČR, prezentace pro odbornou veřejnost i pro studenty a zajímavé novinky z oboru.

http://new.biologie.upol.cz Metody molekulární genetiky:

Tento učební text poskytuje přehled základních metod molekulární genetiky. Protože je prvotně určen pregraduálním studentům všeobecného lékařství a stomatologie, případně lékařům, pohybuje se výklad na základě zkušeností autora vědomě na hranici triviálnosti. Může ale posloužit i začínajícím studentům přírodovědných oborů.

http://stary.lf2.cuni.cz/Projekty/prusa-dna/ Multimediální učebnice DNA diagnostiky:

Multimediální učebnice DNA diagnostiky pro studenty lékařských fakult.

http://www.zsf.jcu.cz/struktura/katedry/kko/ucebni_texty/zaklady-genetiky-a-poradenstvi/ Základy genetiky a poradenství:

Široce zaměřený učební text na stránkách Zdravotně sociální fakulty, JU v Českých Budějovicích

http://www.uhkt.cz/vyuka/proteomika Proteomika:

Výukové materiály k tématu proteomiky na stránkách ÚHKT.

https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps07/genetika/texty/index.html Praktikum z obecné genetiky – řešené příklady:

Kvalitně zpracovaná sbírka příkladů na stránkách Přírodovědecké fakulty MU.

http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=biostat2 Stochastická genetika:

Učebnice o stochastické genetice obsahuje jak klasické přístupy ke zpracování genetických dat, tak i zcela nové poznatky, kterých bylo dosaženo s pomocí matematicko-statistických přístupů a informatiky v nedávné době.

http://old.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html Studijní materiály - VŠCHT

Studijní materiály Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mezi mnoha PDF soubory dispozici je k dispozici i řada studijních materiálů z biologie člověka.

http://www.osel.cz/genetika/ OSEL - sekce genetika:

Zajímavé články o novinkách z oboru genetiky.

https://biopedia.sk/public/index.php/index.php?cat=7 BIOWEB.genezis.eu - sekce genetika:

Kvalitně zpracované základní informace o genetice ve slovenském jazyce.

https://web.archive.org/web/20160508195418/http://nutrigenetika.wz.cz/ Geny a výživa - nutrigenetický portál:

Geny a výživa - nutrigenetický portál (ve výstavbě)

https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/lf/js06/bltm0111p/techniky_molekul/index.html Techniky molekulární biologie a genetiky:

Výuková pomůcka zaměřená na kmenové buňky, nádorovou biologii a bioinformatiku (LF MU)

Cizojazyčné stránky[upravit | editovat zdroj]

Adresa odkazu Komentář
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ NCBI - National Center for Biotechnology Information:

National Center for Biotechnology Information

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/ OMIM - Online Mendelian Inheritance in Man:

On-line databáze lidských genů a geneticky podmíněných onemocnění.

https://www.dnalc.org/ Dolan DNA Learning Center:

Velice kvalitně zpracované stránky (nejen) o DNA s řadou obrázků a animací.

http://www.eurogentest.org/index.php?id=160 EuroGentest:

Komplexní informace o genetickém testování pro profesionály i širokou veřejnost. Část informací i v českém / slovenském jazyce.

http://www.otispregnancy.org/ Organization of Teratology Information Specialists:

Rozsáhlé informace o rizicích expozice různým exogenním faktorů (s potenciálně teratogenním účinkem) během těhotenství.


Související stránky[upravit | editovat zdroj]