Adenokarcinom tlustého střeva (preparát)

From WikiSkripta

Přehledné zobrazení
Přehledné zobrazení
Zvětšení
Zvětšení
Detail
Detail

Kolorektální karcinom (CRC) je maligní epitelový nádor tlustého střeva a rekta, který vykazuje glandulární či mucinózní diferenciaci a invaduje do submukózy.

Histologie[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Tlusté střevo (preparát).

Příčina[edit | edit source]

Příčiny CRC jsou multifaktoriální (složení stravy, nedostatek pohybu, IBD, hereditální faktory - např. Lynchův syndrom, Familiární adenomatózní polypóza (,FAP) ...). Většina sporadických karcinomů tlustého střeva vzniká na podkladě konvenčního adenomu, který progredoval v adenokarcinom (invadoval do submukózy).

Makroskopie[edit | edit source]

Mohou mít exofytický, ulcerovaný endofytický růst (miskovitý tvar) nebo rostou cirkulárně (anulárně) se stenózou lumen.

Tradičně se dělí na pravostranné (převážně MSS) a levostranné (často MSI):

  • pravostranný ca – častěji exofyticky roste do lumina, nepůsobí symptomy z obstrukce (řídký střevní obsah, širší lumen), ale spíše z anemie vyvolané chronickým krvácením nevelkého rozsahu z exulcerovaného tumoru;
  • levostranný ca – roste zpravidla cirkulárně, působí symptomy z obstrukce střeva (chronické zácpy apod.)

Mikroskopie[edit | edit source]

Nacházíme:

  • Tubulárně, papilárně, kribriformě či solidně uspořádané nádorové formace, které invadují do submukózy (na rozdíl od adenomu)
  • Některé subtypy jsou asociovány s horší či lepší prognózou.
    • např. MSI mucinózní karcinomy (s více než 50 % extracelulárního hlenu) a MSI karcinomy z prsténčitých buněk (s více než 50 % buněk typu pečetního prstene s intracelulární hlenovou vakuolou) jsou charakterizovány příznivou prognózou oproti jejich MSS protějškům

Diferenciální diagnostika[edit | edit source]

Zvažujeme též jiné maligní nádory (např. neuroendokrinní, lymfomy...).

Prognóza a komplikace[edit | edit source]

Prognóza nádoru závisí hlavně na hloubce prorůstání nádoru do střevní stěny (staging) a metastázách – lymfogenních (regionální lymfatické uzliny) a hematogenních (játra). Také MSI bývá považováno za prognosticky příznivý faktor.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • POVÝŠIL, Ctibor, Ivo ŠTEINER a Jan BARTONÍČEK, et al. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.