Jägerovy tabulky

Z WikiSkript
Landoltovy prstence

K vyšetření zrakové ostrosti do blízka používáme čtecí tabulky či optotypy obsahující tzv. Landoltovy prstence. Nejčastěji používanou pomůckou jsou tzv. Jägerovy tabulky. Jedná se o tištěný text obsahující písmena různé velikosti, čtený ze 30 cm. Normální zraková ostrost (vízus 5/5) je rovna tabulce č. 1.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Galén, Karolinum, 2006. 118 s. ISBN 80-7262-404-0.