Zraková ostrost

Z WikiSkript

Při pozorování určitého předmětu stavíme oči tak, aby obraz předmětu dopadal v každém oku do žluté skvrny. Její anatomické uspořádání s velkou koncentrací čípků zajišťuje vysokou rozlišovací schopnost této části sítnice. K rozlišení tvaru předmětu musí být rozlišeno několik jeho částí. Vzhledem k velikosti fotosenzitivních elementů v sítnici, činí úhlová vzdálenost dvou bodů, které lze ještě rozlišit 0,0003 rad, což odpovídá zornému úhlu 1 úhlové minuty. Tento úhel 1´ představuje mez rozlišovací schopnosti oka a byl vzat za základ hodnocení zrakové ostrosti pomocí optotypů. (Snellenovy optotypy).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]