Energie a intenzita světla

Z WikiSkript

radiometrické veličiny (pro elmag.záření) jednotky rad.vel. fotometrické veličiny (pro viditelné světlo) jednotky fotom.vel.
zářivost (Ie) W/sr svítivost (I) kandela (cd)
zářivý tok (Φe) W světelný tok (Φ) lumen (lm)
intenzita záření (Ee) W/m2 osvětlení (E) lux (lx)


Zářivá energie se šíří do všech směrů.

  • Zářivý tok je výkon přenášený zářením, odpovídá zářivé energii, kterou vyzáří zdroj za jednotku času.
  • Světelný tok vyjadřuje intenzitu zrakového vjemu, který vyvolává energie světelného záření procházející prostorem za jednotku času (závisí na vlnové délce použitého světla).
  • Intenzita záření = zářivý tok procházející příčným průřezem plochy zdroje (v m2).
  • Osvětlení = světelný tok dopadající na jednotku plochu.
  • Zářivost = podíl zářivého toku a velikosti prostorového úhlu, do kterého je tento tok vyzařován.
  • Svítivost = světelný tok vyslaný bodovým zdrojem do jednotkového prostorového úhlu.
  • Jas = kolmá svítivost plochy dělená její velikostí [cd/m2].
  • Světelná účinnost záření:
[math]\displaystyle{ K = \frac{\Phi}{\Phi_e} }[/math] [lm/W]
(Vzhledem k různé citlivost oka na různé vlnové délky je tato veličina fcí vlnové délky.)
  • Lambertův zákon: zákon vyjadřující pokles svítivosti plošného zdroje s rostoucím úhlem φ.
Iφ = IN. cos φ, kde IN je svítivost ve směru kolmém, Iφ svítivost ve směru odchýleném od normály o úhel φ. Světelný zdroj splňující tento zákon se nazývá kosinový zářič.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]