Kolorektální adenom

From WikiSkripta

Kolorektální adenom (adenomatózní polyp) je nejčastěji se vyskytující benigní nádorový polyp tlustého střeva. Kolorektální adenom je premalignitou v užším slova smyslu, riziko zvratu se odvíjí od konkrétního histologického typu.

Histologické typy[edit | edit source]

Podle histologické stavby se rozlišují tři typy adenomů:

  • tubulární adenom,
  • vilózní adenom,
  • tubulovilózní adenom.

Tubulární adenom[edit | edit source]

Makroskopicky bývá tubulární adenom menší, stopkatý, často kulovitý, může být i plochý. Histologicky je tvořen nepravidelně uspořádanými epiteliálními tubuly. Pro diagnózu tubulárního polypu je třeba, aby dysplastické tubulární struktury tvořily nejméně 80 % nádoru.

Vilózní adenom[edit | edit source]

Makroskopicky bývá vilózní adenom spíše větší, široce přisedlý, jeho povrch bývá popisován jako sametový nebo vlasy připomínající. Mikroskopicky je tvořen tenkými prstovitýmí až klkovitými výběžky, které mají jen jemné stroma kryté epitelem. Pro diagnózu vilózního polypu je třeba, aby dysplastické vilózní struktury tvořily nejméně 80 % nádoru.

Tubolovilózní adenom[edit | edit source]

Tubulovilózní adenom je z makroskopického i mikroskopického hlediska kombinací obou předchozích typů. Jako tubulovilózní adenom se označuje adenom, který má vlastnosti odpovídající tubulárnímu i vilóznímu adenomu, ale nesplňuje kritéria ani pro jeden typ adenomu.

Klinický obraz[edit | edit source]

Riziko maligního zvratu[edit | edit source]

Riziko malignizace se odvíjí od histologického typu:

  • Vilózní adenom má nejvyšší riziko maligního zvratu. Předpokládá se, že by se v kolorektální karcinom transformovalo až 50 % všech vilózních adenomů.
  • Tubulovilózní adenom má riziko maligního zvratu nižší, předpokládá se, že by se v kolorektální karcinom transformovalo zhruba 20 % všech tubovilózních adenomů.
  • Tubulární adenom má nejnižší riziko maligního zvratu, předpokládá se, že by se v kolorektální karcinom transformovalo jen asi 5 %, všech tubulárních adenomů.

Vedle histologického typu je významným prediktivním faktorem biologického chování i stupeň dysplazie.

Riziko maligního zvratu je ovlivněno i velikostí adenomu (polypu). Adenom menší než 10 mm malignizuje bez ohledu na typ jen zřídka, u adenomu většího než 40 mm je riziko vyšší.


Odkazy[edit | edit source]

Virtuální preparáty[edit | edit source]LG tubulární adenom tlustého střeva, HE ico.jpg

Low grade tubulární adenom, H&E

zdroj: de.Pathowiki.org


Související články[edit | edit source]

Literatura[edit | edit source]

  • HAMILTON, Stanley R: a Lauri A. AALTONEN, et al. WHO Classification of Tumours : Pathology and Genetics of Tumours of the Digestive System [online] . 1. vydání. Lyon : IARC Press, 2000. Dostupné také z <http://publications.iarc.fr>. ISBN 92-832-2410-8.