Membránový protein

From WikiSkripta


Heslo
Membrane protein.png

Membránové proteiny jsou bílkoviny, které jsou zabudovány do fosfolipidové dvojvrstvy buněčné membrány. Dělí se na:

  • periferní proteiny – neprocházejí napříč celou membránou, ale jsou lokalizovány na vnitřní nebo vnější straně buněčné membrány,
  • integrální proteiny – prostupují jednou nebo vícekrát celou fosfolipidovou dvojvrstvou.

Membránové proteiny slouží například jako iontové kanály, membránové receptory nebo zajišťují transport různých látek přes membránu.


Odkazy

Zdroj