Cajalovy buňky

From WikiSkripta

Heslo
Cajalovy intersticiální buňky (fialové) ve stěně krysího střeva; vlevo dole digitálně barvený TEM, červeně fibroblast, modře telocyt; vpravo dole tangenciální řez fibroblastem na TEM

Jako Cajalovy buňky se mohou označovat následující buněčné typy:

Odkazy

Externí odkazy

Literatura