Pseudogen

Z WikiSkript

Heslo

Podle tradiční definice je pseudogen (má značku Ψ) takový úsek DNA, u něhož kvůli mutaci nedochází k transkripci, případně translaci, výsledný produkt ztrácí tedy původní funkci. V lidském genomu se jejich počet odhaduje na 11000. V poslední době se ovšem ukazuje, že řada pseudogenů (na úrovni DNA, RNA i proteinu) hraje významnou biologickou úlohu v regulaci transkripce a post-transkripčních úpravách. Pseudogeny tak mohou být zapojeny do patogeneze některých onemocnění, zejména některých typů rakoviny [1].

Odkazy

Související stránky

Reference

  1. XIAO-JIE, Lu, Gao AI-MEI, Ji LI-JUAN a Xu JIANG. Pseudogene in cancer: real functions and promising signature. Journal of Medical Genetics [online]. 52(1): 17-24 [cit. 2015-09-15]. DOI: 10.1136/jmedgenet-2014-102785. Dostupné z: https://jmg.bmj.com/lookup/doi/10.1136/jmedgenet-2014-102785