Pterygium

Z WikiSkriptPterygium
Pterygium, Surfer's Eye
Pterygium prorůstající do rohovky
Pterygium prorůstající do rohovky
Klinický obraz zarudnutí oka, zánět, slzení, suchý oko
Klasifikace a odkazy
MKN-10 H11.0
MeSH ID D011625
OMIM 265000
MedlinePlus 001011
Medscape 1192527
Chirurgické odstránení pterygia

Pterygium je hyperplazie spojivkové fibrovaskulární tkáně, jež přerůstá přes rohovku oka (na rozdíl od pingueculy). Je to v podstatě zbytnělá duplikatura spojivky, která se nachází v interpalpebrální štěrbině, častěji nazálně. Obvykle má trojúhelníkovitý tvar, šedá "hlavička" prorůstá ke středu rohovky, baze nasedá na limbus.

Pterygium nemusí způsobovat žádné potíže, ovšem rozsáhlejší formy poškozují Bowmanovu membránu, snižují zrakovou ostrost, vyvolávají pocit tahu a tlaku v abdukci. Vyskytuje se převážně v oblastech s vyšším slunečním zářením. Mají sklon k recidivám s progresí oproti výchozímu vztahu, proto jsme opatrní v indikaci resekce u zcela malých lézí.

Terapie[upravit | editovat zdroj]

Terapie je chirurgická. Od prosté excize, excize s přenosem lamely spojivky/rohovky, s využitím fotoablace až po lamelární keratoplastiku a lokální aplikaci mitomycinu u těžkých recidivujících případů.

Pseudopterygium[upravit | editovat zdroj]

Musíme odlišit pterygium od pseudopterygia, což je poúrazová jizevnatá adheze mezi sklérou, spojivkou a rohovkou. Vzniká na podkladě poškození oka termicky, chemicky či mechanicky. Terapie je opět chirurgická.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Galén, Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 80-7262-404-0.
  • HYCL, Josef a Lucie TRYBUČKOVÁ. Atlas oftalmologie. 1. vydání. V Praze : Triton, 2003. 151 s. ISBN 80-7254-382-2.