Kongo červeň

Z WikiSkript

Heslo

Kongo červeň je barva původně používaná v textilním průmyslu, barvení kongo červení je diagnostickým zlatým standardem při průkazu amyloidu.

Chemická struktura

Congo-red-2D-skeletal.png

Stručná historie

Kongo červeň poprvé syntetizoval v roce 1883 Paul Bottiger pro Friedrich Bayer Company v Elberfeld jako barvivo pro textilní průmysl. Vlastní pojmenování barvy je záležitostí spíše módní, protože v roce 1884 probíhala v Berlíně konference o západní Africe a tak se tento region dostal do obecného povědomí. Schopnost kongo červeni barvit amyloid popsal v roce 1922 Hermann Bennhold. Protože se bez dalšího zpracování barví ex vivo zdravé i patologické tkáně, ovšem in vivo se ze zdravých tkání barvivo in vivo poměrně rychle vyplaví, používal Bennhold k diagnóze podání barviva nitrožilně. Po vymytí ze zdravých tkání provedl biopsii a vzorky zpracoval metodou zmrazených řezů. Později Bennhold objevil způsob, jakým fixovat kongo červeň pouze v amyloidu i v parafinových řezech a při barvení ex vivo.

Použití v histopatologii

Příprava preparátu

 • preparát fixovaný v neutrálním formolu
 • zalití do parafínu
 • krájení na řezy tlusté 2 – 3 μm
 • odparafinování řezů v xylenu
 • proplach v lihobenzínu
 • oplach destilovanou vodou
 • předbarvení hematoxylinem
 • propírání pod tekoucí vodou
 • naložení do pracovního roztoku (1% kongo červeň + 70% lihobenzín)
 • diferencování řezů v 80% lihobenzínu
 • odvodnění řadou lihobenzínů
 • projasnění v xylenu
 • montování

Interpretace

Kongo červeň barví především amyloid. Přibarvují se i další struktury, pro amyloid je charakteristický "jablečně zelený" dvojlom při vyšetření v polarizačním mikroskopu.

Další použití

 • Podobně jako amyloid se barví LPS virulentního sérotypu 2a Shigella flexneri.
 • Inkubace s kongo červení lze použít jako test vitality kvasinek v suspenzi.

Odkazy

Související články

Literatura

 • VACEK, Zdeněk. Histologie a histologická technika. Díl 2, Histologická technika. 1. vydání. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. ISBN 80-7013-202-7.