Polarizační mikroskopie

Z WikiSkript


Polarizační mikroskop je kombinací světelného mikroskopu a polarimetru a řídí se Biotovými zákony (určení vlastnosti rotační polarizace). Využívá lineárně polarizované světlo, které kmitá v jedné rovině. V dnešní době se používá především v mineralogii a při zkoumání některých anizotropních systémů (příčně pruhovaný sval, buněčné stěny, škrobová zrna). Ovšem při zavedení elektronového mikroskopu ztratil na významu.

Stavba mikroskopu[upravit | editovat zdroj]

Polarizace je uskutečněna filtry (polarizátor, analyzátor), které jsou umístěny v optické ose mikroskopu.

 • Polarizátor – v osvětlovací soustavě (pod kondenzorem nebo v něm).
 • Analyzátor – za objektivem (v tubusu nebo nad okulárem).

Jsou-li polarizační roviny těchto filtrů k sobě kolmé (filtry jsou zkřížené), je zorné pole mikroskopu temné.

Princip[upravit | editovat zdroj]

Krystaly cholesterolu v polarizačním mikroskopu
 • Metoda využívá interakce světla s opticky anisotropními látkami, při které dochází k tzv. dvojlomu.
 • Paprsek procházející vzorkem se rozdělí na dva nové, jejichž vektory kmitají v rovinách vzájemně kolmých: jeden kmitá kolmo k polarizační rovině analyzátoru a dál tedy neprojde, druhý rovnoběžně s ní.
 • Rovnoběžně kmitající paprsek projde analyzátorem a projeví se světle, příp. barevně (při použití bílého světla vlivem interference).
  • Jednolomé látky – voda, cytoplasma, buněčné jádro:
   • Zůstávají při zkřížených filtrech tmavé (nejsou zobrazeny).
  • Dvojlomé látky – krystaly, celulózové buněčné stěny:
   • vytvářejí řádný a mimořádný paprsek, a proto jsou při zkřížených filtrech zobrazeny světle na tmavém pozadí.


Použití[upravit | editovat zdroj]

 • Mineralogie (identifikace krystalických látek).
 • Pro zobrazení lineárně uspořádaných buněčných struktur, např. tonofibril.
 • V případech, kdy je potřeba vyloučit chyby vzniklé dvojlomem (cytofotometrické experimenty, patologie).


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Polarimetrie

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

https://cs.wikipedia.org/wiki/Polariza%C4%8Dn%C3%AD_mikroskop

Zdroj[upravit | editovat zdroj]