Scavenger receptory

Z WikiSkript

Molekula scavenger receptoru

Scavenger receptory byly objeveny doktory Goldsteinem a Brownem při jejich studiích lipoproteinů, aterosklerózy a familiární hypercholesterolémie. Jsou přítomny na různých typech buněk jako jsou makrofágy, monocyty, trombocyty, endoteliální buňky, buňky hladké svaloviny a buňky epiteliální.

Tyto receptory váží LDL (lipoproteiny o nízké hustotě), které můžou vést k akumulaci cholesterolu. Dokáží rozpoznat rozmanitou skupinu ligandů, jež zahrnují chemicky modifikované plazmatické lipoproteiny, oxidované lipoproteiny, dextran sulfát, fucoidan a další. Podílejí se na procesech jako je fagocytóza, nebo obranné mechanismy.

Nomenklatura[upravit | editovat zdroj]

V roce 1997 byla pro tyto receptory navržena nomenklatura, která je založená na jejich charakteristice a byly rozděleny do osmi tříd, nazvaných podle písmen abecedy. (A, B, C, D, E, atd.)

Třída A[upravit | editovat zdroj]

V dnešní době je pod třídou A zařazeno 5 receptorů, které jsou každý kódován jiným genem. Patří mezi transmembránové proteiny, které mimo svou funkci vázání LDL figurují také v homeostáze, prezentaci antigenů, a v patogenezi neurodegenerativních onemocnění. Díky tomu, že váží široké spektrum ligandů a že jsou přítomny v makrofázích by mohly sloužit i jako rozpoznávací receptory u získané imunity.

Typ jedna a typ dva jsou trimery a váží především acylovaný nebo oxidovaný LDL. Jsou přítomny především v makrofázích (např. ve dřeni thymu) a v Kupfferových buňkách. Specifický typ 1 můžeme najít u makrofágů, monocytů a u dendritických buněk jak u myší, tak i u lidí. Receptory patřící do této skupiny rozpoznávají širokou škálu ligandů, jako jsou heat-shock proteiny, virus hepatitidy C, povrchové molekuly Gram pozitivních a Gram negativních bakterií, acetylovaný a oxidovaný LDL. Nerozpoznávají však přirozený LDL.

Třída B[upravit | editovat zdroj]

Třída B má 4 známé podtypy. Pro tyto receptory je charakteristické, že mají dvě transmembránové domény. Typickým receptorem třídy B je receptor CD36, který je receptorem pro thrombospondin. Díky tomu upravuje angiogenezi a interakci buněk.

Je to jeden z nejvíce studovaných receptorů a hraje významnou roli v imunitní odpovědi na houby a bakterie. Váže erytrocyty, které byly nakaženy parazitem malárie Plasmodium falciparum. Nacházíme ho u mnoha buněk, jako jsou destičky, monocyty a makrofágy, a také specializované epiteliální buňky v prsu a v oku.

Třída C[upravit | editovat zdroj]

Třída C byla zatím objevena jen u Drosophily. U člověka, ale ani u jiných savců se tento typ nepodařilo nalézt.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • STEPHEN, Sam L., Katie FREESTONE a Sarah DUNN. Scavenger Receptors and Their Potential as Therapeutic Targets in the Treatment of Cardiovascular Disease. International Journal of Hypertension. 2010, roč. ?, vol. 2010, s. 1-21, ISSN 2090-0392. DOI: 10.4061/2010/646929.