Užitečná spojení v italštině

Z WikiSkript

Gramatika[upravit | editovat zdroj]

Osobní zájmena[upravit | editovat zdroj]

Česky Italsky
io
ty tu
ona lei
on lui
my noi
vy voi
oni loro
Vy (při vykání) Lei


Základní časování[upravit | editovat zdroj]

Avere (mít) – přítomný čas[upravit | editovat zdroj]

Sg. Pl.
1. os. io ho noi abbiamo
2. os. tu hai voi avete
3. os. lui/lei/Lei ha loro hanno

Essere (být) – přítomný čas[upravit | editovat zdroj]

Sg. Pl.
1. os. io sono noi siamo
2. os. tu sei voi siete
3. os. lui/lei/Lei è loro sono

Základní pojmy[upravit | editovat zdroj]

Česky Italsky
srdce cuore (m)
krev sangue (m)
mozek il cervello (m)
mícha midollo spinale (m)
zvláště in particolare
velké nebezpečí grande pericolo (m)
příznak sintomo (m)
nakažlivá nemoc malattia contagiosa (m)
vyhýbat se (čemu) evitare (qualcosa)
zánět infiammazione (f)
akutní zánět infiammazione acuta (f)
vrozená imunita immunità congenita (f)
způsobit causare
buňka cellula (f)
chránit organismus proteggere l'organismo
infekční infettivo
zhluboka dýchat respirare a fondo
nemocný malato
bolest dolore (m)
léčit curare
chemické látky le sostanze chimiche
poškozovat organismus danneggiare il corpo
imunitní systém sistema immunitario (m)
chirurgický zákrok intervento chirurgico (m)
rentgenové paprsky raggi x
klid na lůžku riposo a letto (m)
vážný případ caso grave (m)
nemoc malattia (f)
Je mi špatně. Mi sento male.
Je mi zima. Ho freddo.
Mám žízeň. Ho sete.
Mám hlad. Ho fame.
Jak se jmenujete? Come si chiama?
Kolik Vám je let? Quanti anni ha?
Jak se cítíte? Come si sente?/ Come sta?
Kde bydlíte? Dove abita?
kašlat tossire
recept ricetta medica (f)
krvácet sanguinare
sádra gesso (m)
nemocnice ospedale (m)
doktor dottore, medico (m)
pacient paziente (m/f)
chřipka influenza (f)
karta zdravotního pojištění, zdravotní průkaz tessera sanitaria (f)
měřit tlak misurare la pressione
lék proti bolesti antidolorifico (m)
cítím se mnohem lépe Mi sento molto meglio
lékařská fakulta facoltà di medicina (f)
student medicíny studente di medicina (m)
Pocházím z České republiky. Vengo dalla repubblica ceca.
lékařská prohlídka visita medica (m)
zdravotní sestra infermiera (f)
rovnováha equilibrio (m)
Bolí to. Mi fa male.
zlomenina frattura (f)
závratě vertigini
Zavolejte záchranku! Chiamate l'ambulanza!
léčba trattamento (m)
úzkost ansia (f)
imunitní odpověď risposta immunitaria (f)
suchý, dráždivý kašel tosse secca (f)
osobní charakteristika caratteristica personale (f)
svědění prurito (m)
přijetí ammissione (f)
být propuštěný essere licenziato
váha peso (m)
zvláště sopratutto

Témata[upravit | editovat zdroj]

Z čeho se učit[upravit | editovat zdroj]

např.

  • BAHNÍKOVÁ, Alena, et al. Italština. 2. vydání. 2008. 


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Samostudium, procvičování online[upravit | editovat zdroj]