Embriologia

Z WikiSkript

Slovní zásoba[upravit | editovat zdroj]

Italsky Česky
ovocito, ovocita (m) oocyty
spermatozoo (m) spermie
embriologo (m) embryolog
procreazione assistita, artificiale (nebo v užším smyslu fecondazione, také riproduzione) (f) umělé oplodnění, asistovaná reprodukce
FIVET (Fertilizzazione In Vitro con Embryo Transfer) IVF
infertilità, sterilità (f) neplodnost
spermiogramma (m) spermiogram
eiaculazione (m) ejakulace
spermatogenesi (f) spermatogeneze
gravidanza (f) těhotenství
incinta těhotná
parto (m) porod
ciclo (mestruale) (m) menstruační cyklus
mestruazione (f) menstruace
irregolare nepravidelný
ovulazione (f) ovulace
aborto (m) potrat
difetto genetico (m) genetická vada
concepire un bambino počít dítě
infezione vaginale (f) vaginální infekce
corpo luteo (m) corpus luteum
progesterone (m) progesteron
estrogeno (m) estrogen
testosterone (m) testosteron
squilibro ormonale (m) hormonální rozvraty
ovaio (m), ovaia (f) vaječník
risposta immunitaria materna (f) imunitní reakce matky
anticorpo (m) protilátka
surrene (m) nadlevina
zigote (m) - morula (f) - blastula - gastrula - embrione - feto zygota - morula -....
blastomero (m) blastomera
sinciziotrofoblasto (m) syncytiotrofoblast
citotrofoblasto (m) cytotrofoblast
hCG = gonadotropina corionica (f), ormone della gravidanza (m) hCG = choriogonadotropin
biologia dello sviluppo (f) vývojová biologie

Užitečné věty[upravit | editovat zdroj]

Italsky Česky
Lo sviluppo ha inizio con lo zigote. Vývoj začíná zygotou.
Viene regolato non solo dai geni ereditati dai genitori, ma anche dalle interazioni biochimiche con l'organismo della madre. Je regulován nejen geny zděděnými po obou rodičích, ale také biochemickými interakcemi s tělem matky.
La cellula uovo si divide. Vajíčko se dělí.
La prima settimana la morula si trasforma in blastocisti. První týden se morula promění v blastocystu.
Il bordo esterno della blastocisti si chiama trofoblasto. Formerà il corion e la placenta. Vnější okraj blastocysty se nazývá trofoblast. Z něj se vytvoří chorion a placenta.
Il sesto giorno la blastocisti si annida nell'utero. Šestý den dochází k uhnízdění blastocysty v děloze.
L'hCG viene prodotto il nono giorno dalle cellule del sinciziotrofoblasto. È possibile misurarlo nell'urina. hCG je produkován devátý den buňkami syncytiotrofoblastu. Lze ho nalézt (změřit) v moči.
Dopo otto / nove settimane di sviluppo embrionale non si parla piú dell'embrione, ma del feto. Po osmi / devíti týdnech embryonálního vývoje již nemluvíme o embryu, ale o plodu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]