Senzorický receptor

Z WikiSkript


Heslo

Senzorický receptor je specializovaná buňka nebo část neuronu, který reaguje na rozmanité podněty. Podnětem může být různá forma energie, např. energie tepelná, elektromagnetická, chemická apod. Ta forma energie, na kterou je daný receptor nejcitlivější se označuje jako adekvátní podnět. Podráždění receptoru adekvátním podnětem vede ke vzniku elektrického odpovědi na dráždivé membráně receptoru, která se označuje jako generátorový nebo receptorový potenciál. Tato odpověď je potom různými způsoby převedena na senzorické nervy inervující příslušný receptor, na jejichž membráně způsobí vznik akčního potenciálu. Akční potenciál se aferentními vlákny šíří do centrálního nervového systému, kde je dále zpracován.

Různé smyslové receptory

Podle typu adekvátního stimulu se smyslové receptory dělí na:

Golgiho tělísko


Odkazy

Zdroj