Urokináza

From WikiSkripta


Heslo

Urokináza je proteolytický enzym, jehož hlavní úlohou je přeměna neaktivního plazminogenu na aktivní plazmin. Enzym byl nejprve izolován z lidské moči (odtud pochází jeho název), později byl prokázán i v plazmě a extracelulární matrix. Urokináza se používá v klinické praxi při léčbě různých projevů tromboembolické nemoci.


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj