Kmenové potenciály

Z WikiSkript

Sluchové kmenové potenciály (BERA, Brainstem Evoked Responses Audiometry, BAEP, Brainstem Auditory Evoked Potentials, ABR, Auditory Brainstem Response) patří mezi objektivní vyšetření sluchu. Tato metoda se používá ke stanovení sluchového prahu a k vyšetření sluchové dráhy, tj. k vyloučení retrokochleární léze. Měří se odpověď sluchového nervu a podkorových center na akustické podráždění. BERA se často využívá k vyšetření sluchu novorozenců a kojenců a k určení, zda jsou vhodnými kandidáty na zavedení kochleárního implantátu.[1][2][3]

Princip[upravit | editovat zdroj]

Při podráždění mozkového kmene zvukovým signálem se tvoří elektrické potenciály.

Provedení[upravit | editovat zdroj]

Vyšetřovanému se do sluchátek přivádí tóny a elektrodami přiloženými na hlavu vyšetřovaného se zaznamenává elektrická aktivita. Vyšetřuje se každé ucho zvlášť.

Výsledkem vyšetření je křivka, na které se rozlišuje 5 vln:

  • vlna I – akční potenciál VIII. hlavového nervu (nervus vestibulocochlearis);
  • vlna II – nucleus cochlearis (a n. VIII);
  • vlna III – ipsilaterální nucleus olivaris superior;
  • vlna IV – nucleus či axony lemniscus lateralis;
  • vlna V – colliculus inferior.[3]

Faktory, které ovlivňují výsledek BERA:

  • věk, pohlaví, frekvence a intenzita zvukového podráždění,...

Výsledek BERA není ovlivněn barbituráty či celkovou anestezií. Poruchy periferního vestibulárního systému neovlivňují výsledek BERA.[3]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  1. KABELKA, Z. Screening sluchu [online]. [cit. 2012-01-30]. <http://www.fnmotol.cz/screening-sluchu.html/?pracoviste=6>.
  2. MYŠKA, P. Postižení sluchu v dětském věku. Pediatrie pro praxi [online]. 2007, roč. -, vol. 2, s. 92-94, dostupné také z <http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2007/02/06.pdf>. 
  3. a b c EVANS, A B. Clinical Utility of Evoked Potentials : Brainstem Auditory Evoked Potentials [online]. Medscape, ©2012. [cit. 2012-09-03]. <https://emedicine.medscape.com/article/1137451-overview>.