Autoimunitní pankreatitida

From WikiSkripta

Autoimunitní pankreatitida (AIP) je zřídka se vyskytující autoimunitní onemocnění. Představuje 2–4 % všech chronických pankreatitid. Vyskytuje se ve dvou formách lišících se geografickým rozšířením, histologickým obrazem i dalšími charakteristikami:

 • AIP 1. typu (lymfoplazmocytární sklerotizující pankreatitida) je IgG4 asociovaná nemoc lokalizovaná v pankreatu. Postihuje spíše starší pacienty.
 • AIP 2. typu postihuje spíše mladší pacienty, riziko relapsu je podstatně nižší než u AIP 1. typu. Bývá asociován s idiopatickými střevními záněty.


Pro oba typy je charakteristický nebolestivý ikterus, náhle vzniklý diabetes mellitus, radiologicky prokazatelné zvětšení pankreatu a autoimunitní porucha v anamnéze. Oba typy velmi dobře reagují na terapii kortikoidy.

Diagnostická kritéria HISORt z Mayo Clinic (2006) pro autoimunitní pankreatitidu jsou stanovena tak, že pro diagnózu AIP musí být splněna alespoň jedna ze skupin příznaků.

Histopatologický nález: musí být splněno alespoň jedno z následujících:

 1. lymfoplazmocytární infiltrát se storiformně uspořádanou fibrotizací a obliterativní flebitida
 2. lymfoplazmocytární infiltrát se storiformně uspořádanou fibrotizací a nejméně 10 IgG4+ plazmatických buněk na největší zvětšení

Klinický nález: musí být splněna všechna kritéria

 1. CT resp. MR zobrazí difúzně zvětšený pankreas s oddáleným a periferním zesílením
 2. difúzně zvětšený a nepravidelný ductus pancreaticus
 3. hladina IgG4 přesáhne hodnotu 1,4 g/l

Terapeutický pokus: musí být splněna všechna kritéria

 1. nevysvětlené onemocnění pankreatu po vyloučení ostatních známých příčin
 2. elevace sérového IgG4 nebo histologicky potvrzené postižení jiného orgánu s infiltrací IgG4+ buňkami
 3. ústup obtíží nebo výrazné zlepšení pankreatických a/nebo mimopankreatických obtíží po terapii kortikoidy

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Literatura[edit | edit source]

 • DITE, P., H. NECHUTOVA a M. UVIROVA, et al. Autoimmune pancreatitis. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub [online]. 2014, vol. 158, no. 1, s. 17-22, dostupné také z <http://biomed.papers.upol.cz/pdfs/bio/2014/01/03.pdf>. ISSN 1213-8118. 
 • SUGUMAR, A. a S. CHARI. Autoimmune pancreatitis: an update. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. [online]. 2009, vol. 3, no. 2, s. 197-204, dostupné také z <https://www.medscape.com/viewarticle/708921_1>. ISSN 1747-4132.