Posmrtné změny

Z WikiSkript

Posmrtné změny dělíme dle podstaty vzniku na fyzikální, chemické a bakteriálně-hnilobné. Lze je také dělit dle časového horizontu na časné a pozdní.

Dělení dle podstaty vzniku[upravit | editovat zdroj]

Fyzikální změny[upravit | editovat zdroj]

 1. Chlad (algor mortis):
  • Změny na vnitřních orgánech, jejichž nejnižší části jsou více naplněné krví (např. paravertebrální oblasti plic).
 2. Bledost (palor mortis) a posmrtné skvrny (livores mortis):
  • Dojde k zástavě cirkulace a ke kontrakci cév, vlivem gravitace krev klesá a na kůži se cca 1 hodinu po smrti objevují posmrtné skvrny (dle polohy umírajícího) namodralé až červenofialové barvy (krev žilního charakteru, protože přežívající orgány spotřebovaly kyslík).
  • V nejníže položených částech těla (podle polohy umírajícího, většinou na zádech mezi lopatkami a na hýždích, do 24 hodin po smrti je lze vytlačit – na místech, které jsou přímo vystaveny tlaku podložky se nevyskytují).
 3. Hypostáza:
  • Nejnižší části orgánů jsou více naplněné krví.
 4. Posmrtná difuze tekutin:
  • Prosáknutí tkání vystavených tekutinám, které se projeví rozvolněním tkáňových struktur až macerací, kdy je pokožka rozvolněná a odlupuje se v cárech (např. při intrauterinním odumření plodu – fetus maceratus, u utopených).
  • V močovém měchýři se odlupování sliznice projeví zkalením moči (jako by v ní byl hnis), difuze žluči do sliznice žlučníku, únik krevního barviva z cév – posmrtné prosvítání cév.
 5. Posmrtná difuze plynů:
  • Střevní bakterie tvoří H2S, který difunduje do okolí a působí na hemoglobin za vzniku zeleného verdohemoglobinu, který je příčinou zelenošedého zbarvení břišní stěny (pseudomelanosa) a orgánů.
 6. Vysychání zejména v místech, kde je kůže porušena.

Chemické změny[upravit | editovat zdroj]

 1. Posmrtná ztuhlost (rigor mortis)
  • Nastupuje cca 2 hodiny po smrti směrem kraniokaudálním, trvá 2–3 dny (dokud nedojde k autolýze svalových vláken) a pak ustupuje také směrem kraniokaudálním.
  • Je způsobená vyčerpáním ATP, které je nutné pro disociaci aktin-myosinových komplexů.
 2. Posmrtné srážení krve:
  • V důsledku poškození endotelu, uvolnění tkáňového tromboplastinu.
  • Posmrtné krevní sraženiny se označují jako kruory (cruores mortis) – jsou lesklá, poddajná, nelnou pevně ke stěně cévy (na rozdíl od trombu, který vzniká intra vitam – je tuhý, matný a lne pevně ke stěně).
 3. Posmrtné samonatrávení (autolýza):
  • Je způsobeno uvolněnými lysozomálními enzymy.
  • Makroskopicky se projeví odlupováním sliznic, měknutím orgánů a stíráním jejich struktury.
  • Mikroskopicky je nejvíce patrná na jádru – pyknóza (svraštění a ztmavnutní jader), karyolýza, nástěnná hyperchromatóza (chromatin se shlukuje na vnitřní straně jaderné membrány), karyorhexe (rozpad jádra na fragmenty, užívá se i pojmu karyorexe), ribonukleázy štěpící RNA odbarvují původně bazofilní cytoplasmu, glykogenázy jsou příčinou vymizení zrn glykogenu z buněk.
  • Později se buňky rozpadají.
 4. Adipocire
  • přeměna tkání v bělavou, voskovitou až mazlavou hmotu

Bakteriálně-hnilobné změny[upravit | editovat zdroj]

 • Hnilobou nazýváme účast mikroorganizmů na posmrtné autolýze.
 • Důležité jsou zejména hnilobné bakterie produkující plyn – ve tkáních se hromadí plyn, vznikají dutinky, tkáň se stává křehkou a rozpadá se.
 • Mikroskopicky lze prokázat bakterie v cévách.

Dělení dle časového horizontu[upravit | editovat zdroj]

Časné[upravit | editovat zdroj]

Za časné posmrtné změny lze považovat změny , které se vyvinuly zpravidla do 72 hodin od úmrtí. Patří sem:

 • chemické - autolýza, ztuhlost
 • fyzikální - bledost, skvrny, vychladnutí, difúze tekutin a plynů, zasychání

Pozdní[upravit | editovat zdroj]

Pozdní změny vznikají v průběhu dnů, týdnů až měsíců. Patří sem:

 • Chemické - adipocirie
 • Fyzikální - mumifikace
 • Hniloba
 • SkeletizaceOdkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

 • PILIN, Alexander. Soudní lékařství. - vydání. Charles University in Prague, Karolinum Press, 2022. 480 s. ISBN 9788024650135.