Prohlídka zemřelého

From WikiSkripta

Při úmrtí musí být vykonány činnosti, které stanovuje Zákon o zdravotních službách (ZZS) č. 372/2011 Sb. a její novela ZZS č. 14/2016 Sb., konkrétně §88.

Nález mrtvého[edit | edit source]

Zákon o zdravotnických službách stanovuje oznamovací povinnost pro laiky v případě nálezu zemřelého. Pokud občan, který nalezl mrtvého, neví, zda byl nález hlášen, má podle § 83 odst. 2 povinnost nález hlásit buď registrujícímu praktickému lékaři zemřelého nebo na tísňovou linku 112.

Úmrtí resp. nález mrtvého se oznamuje za účelem zajištění ohledání:

 1. V případě úmrtí mimo zdravotnické zařízení se úmrtí oznamuje všeobecnému praktickému lékaři resp. praktickému lékaři pro děti a dorost, který měl zemřelého v péči. Ten pak v rámci své provozní doby a v rozsahu návštěvní služby může provést ohledání mrtvého. Ohledání mrtvého nesmí narušit poskytování zdravotních služeb (§ 84 odst. 2 písm. a).
 2. V případě, že výše uvedený lékař není znám nebo nemůže zemřelého ohledat z výše uvedených důvodů, ohledání provede lékař lékařské pohotovostní služby nebo lékař (koroner), se kterým má kraj uzavřenou smlouvu (§ 84 odst. 2 písm. 2).
 3. Pokud došlo k úmrtí ve zdravotnickém zařízení, zajišťuje ohledání příslušný poskytovatel. Podobně pokud dojde k úmrtí v zařízení přednemocniční neodkladné péče, zajišťuje ohledání příslušný poskytovatel (§ 84 odst. 2 písm. c a d).
 4. Při úmrtí ve vojenském prostoru nebo při výkonu služby v AČR zajišťuje ohledání příslušný lékař ozbrojených sil (§ 85).
 5. Při úmrtí ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence provádí ohledání lékař Vězeňské služby; pokud tento není k dispozici, postupuje se obdobně jako při úmrtí mimo zdravotnické zařízení (§ 85).

Prohlídka zemřelého[edit | edit source]

Prohlídku zemřelého vykonává lékař se specializovanou způsobilostí, tj. lékař s atestací v libovolném oboru (§ 84). Ohledávající lékař má následující povinnosti (§ 86):

 1. Vyplní List o prohlídce zemřelého a zajistí jeho správné předání.
 2. Rozhodne, zda je třeba provést patologicko-anatomickou nebo zdravotní pitvu. Pokud rozhodne o provedení pitvy, zajistí převoz zemřelého k pitvě.
 3. Pokud je mu známa osoba blízká zemřelému, informuje ji o úmrtí.
 4. Pokud je mu znám registrující praktický lékař zemřelého a nenavrhuje pitvu, předá zprávu o úmrtí tomuto lékaři.
 5. V následujících případech informuje Policii České republiky:
  • Je podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem.
  • Je podezření, že jde o sebevraždu.
  • Není známa totožnost zemřelého.
  • Okolnosti úmrtí jsou nejasné.
  • Není známa osoba blízká, kterou by bylo možné o úmrtí uvědomit.

V případě, že zemřelý trpěl závažnou infekční nemocí, případně na tuto nemoc zemřel, může být tělo vydáno pohřební službě až po stanovení dalšího postupu orgánem veřejného zdraví.

V případě, že je podezření, že zemřelý byl kontaminován radioaktivní látkou, případně tato kontaminace byla příčinou smrti, může být tělo vydáno pohřební službě až po stanovení dalšího postupu Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • VOREL, František. Soudní lékařství. 1. vydání. Praha : Grada, 1999. 600 s. ISBN 80-7169-728-1.