Násilná smrt

From WikiSkripta

Násilnou smrtí se rozumí smrt, která nastala působením násilí na organismus.

Charakteristika[edit | edit source]

  • Ke smrti může dojít ihned nebo krátce po předcházejícím násilí, anebo až za delší dobu v důsledku komplikací.
  • V souvislosti s násilím tj. násilnou smrtí je i smrt, která nastala pro zvláštní osobní stav zraněného jako např. jeho stáří, předúrazové chorobné změny apod.
  • Podle druhu použitého násilí k násilné smrti může dojít působením mechanického násilí, fyzikálního násilí a působením chemických látek.
  • K násilné smrti může dojít nahodile nebo úmyslně.
  • Úmyslné usmrcení může být sebevražda nebo usmrcení druhou osobou, tj. vražda.
  • Zvláštní skupinu tvoří smrt hladem.

Rozdělení druhů násilí[edit | edit source]

Mechanické násilí[edit | edit source]

Poranění nejrůznějšími nástroji, ať už ostrými nebo tupými, a různé druhy dušení.

Fyzikální násilí[edit | edit source]

Poškození vlivem vysoké nebo nízké teploty, elektrickým proudem, bleskem, změnami atmosférického tlaku a zářením.

Chemické látky[edit | edit source]

Násilná smrt způsobená chemickými látkami jsou akutní a chronické otravy.

Úkol lékaře[edit | edit source]

Jedním z úkolů lékaře je přispět na základě prohlídky mrtvého na místě nálezu a dále na základě pitvy k rozpoznání příčin.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ŠTEFAN, JIŘÍ; HLADÍK, JIŘÍ,. Soudní lékařství a jeho moderní trendy. 1.. vydání. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3594-8.