Násilná smrt

Z WikiSkript

Násilnou smrtí se rozumí smrt, která nastala působením násilí na organismus.

Charakteristika[upravit | editovat zdroj]

  • Ke smrti může dojít ihned nebo krátce po předcházejícím násilí, anebo až za delší dobu v důsledku komplikací.
  • V souvislosti s násilím tj. násilnou smrtí je i smrt, která nastala pro zvláštní osobní stav zraněného jako např. jeho stáří, předúrazové chorobné změny apod.
  • Podle druhu použitého násilí k násilné smrti může dojít působením mechanického násilí, fyzikálního násilí a působením chemických látek.
  • K násilné smrti může dojít nahodile nebo úmyslně.
  • Úmyslné usmrcení může být sebevražda nebo usmrcení druhou osobou, tj. vražda.
  • Zvláštní skupinu tvoří smrt hladem.

Rozdělení druhů násilí[upravit | editovat zdroj]

Mechanické násilí[upravit | editovat zdroj]

Poranění nejrůznějšími nástroji, ať už ostrými nebo tupými, a různé druhy dušení.

Fyzikální násilí[upravit | editovat zdroj]

Poškození vlivem vysoké nebo nízké teploty, elektrickým proudem, bleskem, změnami atmosférického tlaku a zářením.

Chemické látky[upravit | editovat zdroj]

Násilná smrt způsobená chemickými látkami jsou akutní a chronické otravy.

Úkol lékaře[upravit | editovat zdroj]

Jedním z úkolů lékaře je přispět na základě prohlídky mrtvého na místě nálezu a dále na základě pitvy k rozpoznání příčin.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ŠTEFAN, JIŘÍ; HLADÍK, JIŘÍ,. Soudní lékařství a jeho moderní trendy. 1.. vydání. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3594-8.