Identifikace podle chrupu

Z WikiSkript

Zuby trvalého chrupu

Principy forenzní stomatologie spadají pod specializaci zubního lékaře, ale s touto problematikou se setkává i soudní lékař. Tito specialisté spolu často spolupracují. Identifikace neznámého zemřelého pomocí chrupu je častým postupem. Pomocí zubů můžeme identifikovat pachatele trestného činu, při kterém došlo k pokousání; neznámého zemřelého nebo jeho věk.

V Thajsku v roce 2004 bylo indentifikováno 85,8 % obětí tsunami pomocí chrupu, DNA diagnostikou pouze 0,4 %


Identifikace zemřelého podle chrupu[upravit | editovat zdroj]

Pro identifikaci jsou důležité vnější znaky chrupu a jejich porovnání se zdravotnickými záznamy o stavu chrupu před smrtí. Zubní lékař je povinen uchovávat v archivu záznamy pacientů nejméně po dobu 10 let od jejich úmrtí. Při ohledání a manipulaci s tělem zemřelého musíme předcházet ztrátě zubů – např.: zabalení hlavy do igelitového pytle.

Amalgámová plomba na RTG snímku, která může sloužit při identifikaci neznámého zemřelého
Pozorujeme
  • počet zubů,
  • jejich tvar,
  • konkrétní odlišnosti chrupu,
  • přítomnost zubních náhrad,
  • stopy po stomatologickém ošetření,
  • detailnější postavení jednotlivých zubů atd.
Závěr
Identita bezpečně prokázaná – identita nelze vyloučit – identita vyloučena.


Identifikace pachatele trestného činu podle zubů[upravit | editovat zdroj]

Poranění pokousáním člověka člověkem je nejčastěji součástí obrany oběti před útokem násilníka. Rozsah poranění závisí na stavu chrupu a síle skusu, u pokousaného jsou to tvar postižené části těla, stáří a stav výživy oběti.

Lehké skousnutí[upravit | editovat zdroj]

Nacházíme dvojité obloukovité zarudnutí odpovídající tvaru chrupu. Toto poranění rychle mizí, a proto se doporučuje pořízení fotografické dokumentace nálezu, než dojde ke ztrátě důkazů.

Silnější skousnutí[upravit | editovat zdroj]

Vedle zarudnutí vidíme zřetelné otisky jednotlivých zubů, porušení kůže, pohmoždění měkkých tkání až rány s ostrými okraji.


Stanovení věku zemřelého[upravit | editovat zdroj]

Určení věku zemřelého podle chrupu je snadnější a přesnější do patnácti let a při použití více zubů (nejvhodnější jsou přední zuby). Věkovou orientaci usnadňuje období erupce dočasného a trvalého chrupu. V 18 letech mají všechny zuby vytvořené kořeny. V období rané dospělosti je důležitým znakem mineralizace a prořezání třetího moláru (tento zub je však velice variabilní stupněm mineralizace i prořezání).

Hodnotíme[upravit | editovat zdroj]

Stupeň abraze, ukládání sekundárního dentinu v dřeňové dutině, parodontální změny, resorpci hrotu zubního kořene a další.

Využíváme[upravit | editovat zdroj]

RTG, morfologii zubů, histologii (metodu dle Gustafsona z histologického vyšetření výbrusu zubů) a biochemii.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • VOREL, František. Soudní lékařství. 1. vydání. Praha : Grada, 1999. 600 s. ISBN 80-7169-728-1.