Abraze (stomatologie)

Z WikiSkript

Abraze (abrasion) znamená mechanické obrušování. Jedná se o patologický proces ztráty zubních tkání, který postihuje oblast corona dentis ("klínovitý defekt") špičáku a premoláru způsobený mimořádným mechanickým vlivem. Mezi mimořádné mechanické vlivy patří:

  • špatná technika čištění zubů;
  • tlak protézy;
  • zubní pasty s abrazivním účinkem (způsobují plošné defekty skloviny);
  • zlozvyky;
  • tvrdé zubní kartáčky (způsobují klínovité defekty na krčcích zubů při horizontální technice čištění chrupu);
  • genetická predispozice;
  • nemoc z povolání (skláři).

Následkem dlouhodobé abraze dochází k postupné ztrátě tvrdých zubních tkání, což se projevuje zvýšenou citlivostí zubů. V případě klínovitých defektů hrozí i obnažení dřeně a odlomení korunky.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • LIŠKA, Karel. Orofaciální patologie. 1. vydání. vydavatel, 1983. 159 s. ISBN 3180840161.
  • WEBER, Thomas. Memorix zubního lékařství :  překlad 2. vydání, 279 vyobrazení. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 430 s. ISBN 80-247-1017-X.