Bruxismus

From WikiSkripta

Definice[edit | edit source]

Stav, při kterém pacient zatíná zuby a pohybuje jimi proti sobě v čase, kdy nežvýká ani nepřijímá potravu. Někdy se nazývá i jako "skřípání zubů", které může být (např. v noci) velmi intenzivní.

Dělení[edit | edit source]

 • Noční (nocturnal),
 • denní (daytime).

Příznaky[edit | edit source]

 • Ranní citlivost na skus,
 • pocit zubů na vodě,
 • abraze zubů,
 • fraktury fazet a korunek,
 • hypertrofie žvýkacích svalů,
 • prokázána souvislost mezi emocionální labilitou a bruxismem.

Léčba[edit | edit source]

 • Denní bruxismus musí pacient vědomě potlačit,
 • noční pomocí tricyklických antidepresiv,
 • správně zkonstruované ochranné nákusné dlahy.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.