Zubní dřeň

Z WikiSkript

Stavba zubu

Zubní dřeň je měkká růžová tkáň uložená v dřeňové dutině. Vyplňuje cavum pulpae a kořenový kanálek (radix apicis dentis). Skládá se z řídkého vaziva, ve kterém jsou uloženy nervy, krevní a mízní cévy, které jsou potřeba pro udržení vitality zubu. Zubní dřeň je ohraničena odontoblasty.

Rozdělení[upravit | editovat zdroj]

  • Korunková část (pulpa coronalis) – obsahuje korunkovou část pulpy, vybíhá v rohy pulpy, přibližně odpovídá tvaru korunky.
  • Kořenová část (pulpa radicularis)– je to složitý systém kořenových kanálků.

Rozhraní mezi nimi nazýváme infundibulum.

Histologické složení[upravit | editovat zdroj]

Dřeň je velmi bohatě vaskularizované a inervované řídké vazivo. Základní složkou pulpy je syncytium tvořené z fibroblastů, které vzájemně anastomozují. Vnější vrstvu dřeně tvoří odontoblasty, které vysílají výběžky (Tomesova vlákna) do dentinových tubulů. Kromě fibroblastů a odontoblastů pulpa obsahuje také malé množství histiocytů a plasmatické buňky. Další z buněk pulpy jsou tzv. bipolární fibroblasty, což jsou nediferenciované mezenchymové buňky uloženy podél cév. Fibroblasty produkují základní hmotu, která má v dětství konzistenci spíše rosolovitého vaziva, postupem věku fibrotizuje.

Změny pulpy během života[upravit | editovat zdroj]

1 - vrstva odontoblastů; 2 - Weilova basální vrstva - chudá na buňky; 3 - subodontoblastová zóna - vrstva bohatá na buňky; 4 - dřeňová dutina
  • Stářím dochází k ubývání cév a nervů,
  • naopak přibývají kolagenní vlákna na úkor vodnaté amorfní hmoty.
  • Celkově se celá dřeňová dutina věkem zmenšuje, vlivem fyziologické tvorby sekundárního dentinu, popřípadě nefyziologicky tvorbou dentinu terciárního.

Vrtstvy pulpy[upravit | editovat zdroj]

  • vrstva odontoblastů
  • Weilova basální vrstva
  • subodontoblastová vrstva - bohatá na buňky
  • plexus Raschkowi


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.