Odontoblast

From WikiSkripta

Heslo

Odontoblasty jsou štíhlé cylindrické buňky epiteloidního charakteru. Lemují cavum pulpae (dřeňovou dutinu zubu). Jsou orientovány apexem směrem k dentinu. Apikálně mají uložena sekreční granula, ze kterých exocytózou vypuzují základní substanci dentinu. Jádra jsou naopak uložená na opačném konci buněk, tedy na bazální straně.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

  • KLIKA, Eduard, et al. Histologie pro stomatology. 1. vydání. Praha : Avicenum, 1988. 448 s. 
  • JUNQUEIRA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O KELLEY. Základy histologie. 1. v ČR vydání. Jinočany : H & H, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.