Resorpce zubů

Z WikiSkript

Vnější resorpce kořene zubu
 • Patologický proces, při kterém dochází k resorpci kořenů stálých zubů.
 • Rozlišujeme:
 1. Vnitřní resorpci (začíná uvnitř zubu ze strany zubní dřeně);
  • příčiny: pulpitis chronica clausa, nepůsobí potíže.
 2. Vnější resorpci (začíná na vnějším povrchu kořene ze strany periodoncia);
  • příčiny: periapikální záněty, nádory, cysty, retinované zuby, replantované zuby

Vnitřní resorpce

 • Resorpce klasifikace.png
  vzniká následkem chronického zánětlivého procesu (pulpitis chronica granulomatosis interna)
  • vzniklá granulační tkáň resorbuje okolní dentin a cement
 • pokud je v oblasti krčku --> typický znak - pink spot
 • Terapie:
  • endodontické ošetření
  • provizorní výplň z Ca(OH)2 nebo jiných bioaktivních materiálů (MTA, Biodentine,...)

Vnější resorpce

 • vnější resorpce obecně vznikají jako násladek poškození periodontálních ligament (ať už mechanického, chemického, či biologického)
 • okolní tkáň na tento stimul reaguje, snaží se poškozenou tkáň odbourat
 • v rámci toho dojde i k resorpci TZT
 • subklasifikace:
  • náhradová (replacement) resorpce
   • resorbované TZT jsou nahrazovány kostí, která do nich vrůstá
   • vytvoří se pevné spojení dentin-kost = ankylóza
  • zánětlivá resorpce
   • příčina - z dentinu (nekróza, infekce)
    • dentinovými tubuly se toxiny dostanou do periodoncia
    • vytvoří se granulační tkáň
    • následuje resorpce
  • invazivní cervikální resorpce
   • začíná z buněk pod epitelovým úponem
   • buňky resorbují cervikální oblast zubu
   • podle závažnosti rozlišujeme 4 typy
  • povrchová resorpce
   • např. v důsledku ortodontické léčby
    • v oblasti tlakové zóny, dojde v důsledku nadměrného tlaku k hyalinní nekróze cév periodoncia
    • okolní tkáň na nekrózu reaguje
    • výsledkem jsou drobné resorpce patrné na kořeni zubu
  • tlaková resorpce
   • v důsledku nadměrných okluzních sil
  • idiopatická resorpce
   • z neznámé příčiny
 • Terapie
  • závisí na rozsahu defektu a lokalizaci
   • jedná-li se o drobný defekt v krčkové oblasti
    1. extirpace granulační tkáně
    2. Ca(OH)2 nebo jiný bioaktivní materiál
    3. Emdogain
   • v oblasti apexu
    • možná resekce hrotu
   • jinak se můžeme pokusit o endodontické ošetření a doufat


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

https://www.slideshare.net/UDDent/root-resorption-stdntcopy

https://www.researchgate.net/figure/Classification-of-root-resorption-A-Replacement-resorption-The-root-is-resorbed-and_fig1_225830442

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • LIŠKA, Karel. Orofaciální patologie. 1. vydání. vydavatel, 1983. 159 s. ISBN 3180840161.
 • WEBER, Thomas. Memorix zubního lékařství :  překlad 2. vydání, 279 vyobrazení. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 430 s. ISBN 80-247-1017-X.