Druhy ran

From WikiSkripta


Rána (vulnus) je porušení celistvosti (kontinuity) tkáně - kůže, sliznice nebo i tvrdé tkáně. U rány popisujeme lokalizaci, rozsah, tvar, směr, okraje (popřípadě stěny) a hloubku poškození (popřípadě spodina rány). Dnes je mimo písemné dokumentace standardem i fotodokumentace, pokud pacient souhlasí.

Rozdělení ran[edit | edit source]

Chronická rána.

Rány můžeme dělit několika způsoby, např. podle poškození kožního krytu na otevřené a zavřené, podle hloubky postižení pak na povrchové a hluboké, podle průniku tělesnými dutinami na penetrující (pronikají do tělních dutin) a nepenetrující, dále podle rozsahu poškození, etiologie vzniku, vztahu k dutinám, jak je popsáno níže.

Podle poškozených vrstev:

 • jednoduché – poškozují jen povrchové vrstvy (poškození kůže, podkožního vaziva nebo sliznice a podslizničního vaziva);
 • komplikované – poškozují i hloubkové struktury a orgány, včetně nervově cévních svazků nebo šlach;

Podle zanesení rány nečistotami rozdělujeme:

 • čisté rány (netraumatická rána, která je bez zánětu, bez porušení aseptických kateul, např. po hernioplastice);
 • rány čisté, kontaminované (netraumatická rána, kde došlo k otevření některého ze systémů - gastrointestinální, dýchací, močový trakt, např. po plánované kolektomii);
 • rány kontaminované, znečištěné (traumatická rána s otevřením některých nesterilních systémů (např. gastrointestinální) s masivní kontaminací;
 • rány znečištěné, infikované.

Druhy ran podle typu poškození:[edit | edit source]

Mechanická etiologie[edit | edit source]
 • rána řezná (vulnus scissum) – vzniká tlakem a tahem ostrého předmětu (řezem - incizí), krvácí a pálivě bolí;
Vulnus sclopetarium na dobovém obrázku. V tomto případě došlo i k herniaci levé plíce.
 • rána sečná (vulnus sectum) – vzniká dopadem ostrého předmětu, mohou být zhmožděné i hlubší struktury;
 • rána střelná (vulnus sclopetarium);
  • projektilová rána;
  • střepinová rána;
 • rána bodná (vulnus punctum) – vzniká průnikem ostrého předmětu do hloubky těla, riziko poškození hlubokých struktur a orgánů a zanesení infekce;
Vulnus morsum, 3 dny stará.
 • rána kousnutím (vulnus morsum) – může napodobovat ránu bodnou nebo zhmožděnou, často dochází k infekci a špatnému hojení rány;
 • rána zhmožděná (vulnus contusum) – vzniká stlačením měkkých tkání mezi pevný předmět a vlastní skelet člověka;
 • rána tržná (vulnus lacerum) – vzniká tahem a následným roztržením kůže, málo krvácí;
 • rána tržně zhmožděná (vulnus contusolacerum) - vzniká překonáním elasticity kůže tlakem a tahem tupého nástroje na povrch těla.
Termická etiologie[edit | edit source]

Samotnou specifickou skupinou ran jsou popáleniny a omrzliny.

Chemická etiologie[edit | edit source]

Zařazujeme sem nekrózy při působení kyselin (koagulační nekróza) a louhů (kolikvační).

Poškození zářením (postradiační vřed)[edit | edit source]
Poškození elektrickým proudem[edit | edit source]

Galerie obrázků[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

ZEMAN, Miroslav, et al. Chirurgická propedeutika. 2. vydání. Praha : Grada, 2000. 524 s. ISBN 80-7169-705-2.

ALEXANDER, Ferko, Šubrt ZDENĚK a Dědek TOMÁŠ, et al. Chirurgie v kostce : 2., doplněné a přepracované vydání. - vydání. Grada Publishing, a.s., 2015. 512 s. ISBN 9788024710051.