Malé populace – Genetický drift

Z WikiSkript

Genový posun (drift) je taková změna alelových a genotypových frekvencí populace, která je způsobena neúplným předáním alelového fondu z jedné generace do další.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Genetický drift.
  • Uplatňuje se hlavně v malých populacích a u alel, které se v populaci vyskytují ve velmi nízké frekvenci; v průběhu generací se projevuje kolísáním (fluktuací) alelových četností, fixací nebo eliminací některých alel a celkovou genetickou homogenizací populace.
  • Posun genových četností je vyvolán malým počtem křížení – tj. nedostatečným počtem potomků; za této situace se ovšem neustaví H-W rovnováha, ale dochází k posunu genetické struktury populace od této rovnováhy.
  • Kolísání alelových frekvencí vlivem posunu (za nepřítomnosti selekce, mutace a migrace) je náhodné a má nepředvídatelný účinek.
  • Genový posun může působit trvale, zůstává-li populace stále poměrně malá a chyba náhodného výběru jedinců pro křížení se pak výrazně uplatní v každé generaci nebo se dočasně uplatňuje u populací, jejichž početnost se periodicky zmenšuje (např. u přezimujícího hmyzu).
  • Evoluční význam genového posunu: genový drift vyvolá podstatné změny genetické struktury populace (ve směru homozygotizace) a přispívá ke vzniku genetických diverzit (rozmanitostí) mezi populacemi.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 11.02.2010]. <https://www.stefajir.cz/>.