Genetický drift

From WikiSkriptaGenetický drift (genetic drift) je proces, kdy dochází k náhodným změnám (posunu = driftu) ve frekvencích alel v dané populaci. Tyto změny tedy nejsou zapříčiněny selekčními tlaky. V konečně velkých populacích může genetický drift vést k tzv. fixaci jedné z variantních alel (její frekvence dosáhne 100 %), popř. její eliminaci (frekvence dosáhne 0 %). Takto může vymizet i výhodná adaptace. Vedle selekce je genetický drift považován za jeden z hlavních mechanismů evoluce.

Simulace chování populací[edit | edit source]

Chování populací lze simulovat. Výsledky simulace frekvence alely p pro několik populací o velikosti n jsou na následujících grafech. Je z nich patrné, že s rostoucí velikostí populace klesá tendence fixovat jednu alelu. Zpracováno podle[1]:

Drift 20.png Drift 200.png Drift 2000.png

Ilustrace chování populace[edit | edit source]

Random_sampling_genetic_drift.gif
Převzato z [1]Odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. a b Wikimedia Commons. Genetic drift [online]. [cit. 2011-01-31]. <https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_drift>.

Použitá literatura[edit | edit source]

  • FLEGR, Jaroslav. Evoluční biologie. 1. vydání. Praha : Academia, 2005. 559 s. ISBN 80-200-1270-2.