Populace

From WikiSkripta
Změněno.png
Heslo

Populace je definována jako skupina jedinců stejného druhu se společným genofondem obývající určitou oblast.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj