Genomika

From WikiSkripta

Genomika je podoborem genetiky, který se komplexně zabývá genomem jednotlivých organismů, zejména určením pořadí jednotlivých nukleotidů v DNA a přiřazením funkcí jednotlivým genům. Podrobnější zkoumání jednotlivých genů již spadá spíše do oboru molekulární genetiky, pohled genomiky je více komplexní.

Z historie genomiky[edit | edit source]

Genomika se začala rozvíjet v 70. a 80. letech 20. století, společně s rozvojem jiných molekulárních metod (např.: sekvenování, genové mapování).

Hrubé přečetní lidského genomu – v rámci projektu HUGO – se objevilo již roce 2001, ale za definitivně ukončené bylo prohlášeno až v roce 2007.

Funkční genomika[edit | edit source]

Cílem zájmu této větve genomiky je hlavně genová exprese za různých podmínek. Užívá často technologii microarrays (používání čipů pro testování většího množství biologického materiálu při screeningových vyšetřeních) a získané výsledky jsou analyzovány bioinformatickými metodami (specializované počítačové programy).

Využití genomiky[edit | edit source]

Do budoucna by mohly nově získané poznatky vést k pokroku v umělé syntéze různých biologicky aktivních látek – hormonů, neurotransmiterů, protilátek nebo enzymů. V klinické medicíně mohou nové objevy v genomice pomoci především zlepšením diagnostiky geneticky podmíněných chorob.


Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]