Cirkulující nádorové buňky

Z WikiSkript

CTC z kolorekt. karcinomu po kultivaci in vitro;barvení: modrá – jádra, zelená – cytoplasma, červená – EpCAM

Cirkulující nádorové buňky neboli CTC (z anglického circulating tumor cells) jsou nádorové buňky uvolňované z primárního nádoru nebo metastázy do krevního řečiště. Tím se stávají součástí procesu hematogenního rozsevu. Nádorové buňky se pak mohou usadit v různých orgánech a iniciovat vznik metastáz. Preference CTC růstu v jednotlivých orgánech se děje pravděpodobně v souladu s tzv. „seed and soil“ hypothesis dle S. Pageta. [1] CTC jsou biomarkerem prognostickým i prediktivním, nově také diagnostickým a farmakodynamickým (monitorujícím odpověď na léčbu).

Izolace a detekce CTC[upravit | editovat zdroj]

CTC jsou standardně izolovány z periferní krve (nesrážlivé) pomocí různých separačních metod, nejčastěji na základě exprese povrchových markerů (např. EpCAM) a fyzikálních vlastností CTC (např.velikost, deformabilita,...). Výhodou separace založené na velikosti buněk je, že buňky jsou izolovány živé a je možné kultivovat je in vitro pro další buněčnou a molekulární analýzu. Na základě standardizovaných fluorescenčních barvení je pak možné provádět cytomorfologickou analýzu a určit počet CTC nacházejících se ve vyšetřovaném objemu krve. V případě možnosti srovnání více odebraných vzorků je možné definovat, zda má nemoc progresivní, nebo regresivní trend. První odběr se provede před zahájením terapie, další v průběhu nebo po ukončení terapie. Viabilita izolovaných CTC je také předpokladem molekulární analýzy – např. analýzy genové exprese (izolace RNA ze živých buněk). Genová exprese poskytuje informace jak o genech asociovaných s tumorem, tak o genech asociovaných s chemorezistencí. Informace je pak možné využít pro optimalizaci léčebného postupu u jednotlivých pacientů. Obdobně je pak možné testovat DNA a vytvořit pro pacienty personalizovaný mutační profil na základě sekvenační analýzy.

Využití[upravit | editovat zdroj]

Klinická implementace vyšetření CTC není prozatím oficiálně podpořena mezinárodními společnostmi (ASCO, ESMO), ale metody pro CTC analýzu se neustále zdokonalují a je tedy možné očekávat jejich klinické užití v rámci personalizace onkologické léčby. Nepopíratelnou výhodou testování CTC je fakt, že v porovnání s biopsií tumoru je odběr krve relativně neinvazivní metodou.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • MOHAN, Sumitra, Francesca CHEMI a Ged BRADY. Challenges and unanswered questions for the next decade of circulating tumour cell research in lung cancer. Translational Lung Cancer Research. 2017, roč. 4, vol. 6, s. 454-472, ISSN 2226-4477. DOI: 10.21037/tlcr.2017.06.04.
  • ZHANG, Zhuo, Nithya RAMNATH a Sunitha NAGRATH. Current status of CTCs as liquid biopsy in lung cancer and future directions. Frontiers in Oncology. 2015, roč. 5, vol. 209, s. ?, ISSN 2234-943X. DOI: 10.3389/fonc.2015.00209.

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. ROBERT, Langley, et al. The seed and soil hypothesis revisited - the role of tumor-stroma interactions in metastasis to different organs [online]. [cit. 2017-10-30]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3075088/>.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]