Plaque indexy

Z WikiSkript

Množství plaku a zubního kamene můžeme v zubních ordinacích určit pomocí Plaque-indexů.

Obecná charakteristika[upravit | editovat zdroj]

Indexy mohou sloužit také k posouzení orálního zdraví pacienta a ke kontrolám výsledků terapie. Můžeme zjistit, ve kterých místech ústní dutiny se objevují zánětlivé změny a kde je třeba zlepšit ústní hygienu. K tomu, aby byla diagnostika spolehlivá je nutno dodržovat určité požadavky:

 • kvantitativní (popř. kvalitativní) výpovědní hodnota
 • vysoká senzitivita a specificita
 • vysoká pozitivní/negativní předpovědní hodnota
 • jednoduchost a reprodukovatelnost
 • rychlé, praktické použití a výpočet
 • snadné provádění stomatology nebo zubními hygienistkami bez zvláštního zaškolení


Indexy většinou hodnotíme u všech zubů, ovšem můžeme v určitých případech omezit vyšetření jen na tzv. Ramfjordovy zuby (16, 21, 24, 36, 41, 44), tyto zuby jsou reprezentativní a výsledek, jenž dostaneme, by měl být shodný jako u zbylých zubů. Index vypočítáme tak, že naměřené hodnoty, nebo údaje ano/ne vydělíme počtem vyšetřovaných míst.

Index = součet naměřených hodnot / počet vyšetřovaných míst

Kromě indexů může stomatolog použít i gravimetrické postupy (určení hmotnosti přítomného plaku) a planimetrické postupy (určení plochy pokryté plakem pomocí fotografií).

Pro zvýraznění zubního plaku používáme různá barviva. Po obarvení míst si musí pacient důkladně vypláchnout a následně stomatolog zhodnotí obarvená místa. Jako barviva jsou používána potravinová (erytrosin B, patentní modř V) nebo fluoreskující barviva, která se spojí s plakem během krátké doby. Erytrosin obarví nevyzrálý plak červeně, patentní modř barví starý, vyzrálý plak modře.

Modifikovaný Plaque-index (Quigley, Hein)[upravit | editovat zdroj]

Tento index hodnotí pokrytí povrchu korunky plakem a v dnešní době se používá nejčastěji. Aproximální a sulkulární plak není hodnocen dostatečně. Před vyšetřením se obarví plochy zubu směřující k tváři. Při vyšetření rozlišujeme šest stupňů:

 • stupeň 0: žádný plak
 • stupeň 1: ojedinělé ostrůvky plaku
 • stupeň 2: jednoznačná, souvislá linie u okraje gingivy do 1 mm šířky
 • stupeň 3: plak je rozšířen v cervikální třetině korunky
 • stupeň 4: plak zasahuje až do střední třetiny korunky
 • stupeň 5: plak zasahuje do koronární třetiny korunky [1]

Plaque-index (PlI) (Silness a Loe)[upravit | editovat zdroj]

Tento Plaque-index hodnotí postižení plakem a jeho tloušťku v krčkové oblasti, spolu se zohledněním sulku, povrchu zubu a okraje gingivy. Nástroje potřebné k vyšetření jsou zrcátko a sonda. Vyšetření probíhá na všech plochách zubu a plak nebarvíme. Zde existují 4 stupně postižení:

 • stupeň 0: plak nelze najít ani inspekcí ani sondáží
 • stupeň 1: neviditelný, tenký film plaku lze ozřejmit pouze, setřeme-li ho sondou
 • stupeň 2: mírné nahromadění plaku, viditelné pouhým okem, interdentální prostor není vyplněn plakem
 • stupeň 3: silné nahromadění plaku, které zaplňuje i aproximální prostory


Modifikovaný Approximalraum-Plaque-Index (API)(Lange)[upravit | editovat zdroj]

Když se plak obarví, stomatolog hodnotí pouze přítomnost plaku v aproximálním prostoru pomocí ano/ne. Zde je důležitá práce pacienta a správný způsob ústní hygieny.

API = (součet pozitivních nálezů s plakem / součet hodnocených proximálních prostorů) x 100

Hygiena podle API je dělena následovně:

 • API 25 % odpovídá optimální ústní hygieně
 • API 25–39 % vypovídá o dobré hygieně
 • API 40–69 % odpovídá horší hygieně
 • API 70–100 % vypovídá o nedostatečné ústní hygieně

Plaque-Formations-Rate-Index (PFRI) (Axelsson)[upravit | editovat zdroj]

Tento index slouží ke kvantitativnímu zachycení podmínek pro vznik plaku. Umožňuje odhad individuálního rizika kazu u jednotlivce. Vznik plaku závisí na:

 • celkovém počtu bakterií v dutině ústní
 • složení orální mikroflóry
 • množství a četnosti příjmu zkvasitelných sacharidů
 • množství slin a jejich složení
 • anatomii a charakteru povrchu zubů, výplní a protetických prací


Dvacet čtyři hodin po profesionálním vyčištění zubů je plak hodnocen na šesti definovaných místech každého zubu. Plak je obarven meziobukálně, meziolinguálně, linguálně, distobukálně, distolinguálně. Index je udáván v procentech.

PFRI = (součet pozitivních nálezů plaku / počet zubů x 6) x 100

PFRI je hodnocen tímto způsobem:

 • PFRI < 10 % = stupeň 1
 • PFRI 11-20 % = stupeň 2
 • PFRI 21-30 % = stupeň 3
 • PFRI 31-40 % = stupeň 4
 • PFRI > 40 % = stupeň 5

Stupeň 3-5 poukazuje na zvýšené riziko vzniku zubního kazu.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. TAYANIN, Gl; MOSLEHZADEH, Kaban. WHO Oral Health County [online]. 2010 [cit. 2012]. Quigley Hein Index - (Modified by Turesky et al, 1970). Dostupné z WWW: <http://www.whocollab.od.mah.se/expl/ohituresky70.html>.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • HELWIG, Elmar a Joachim KLIMEK. Záchovná stomatologie a parodontologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 1999. s. 239-261. ISBN 80-247-0311-4.
 • SLEZÁK, Radovan. Preklinická parodontologie. 1. vydání. Hradec Králové : Nucleus HK, 2007. 84 s. ISBN 978-80-87009-18-5.
 • WEBER, Thomas. Memorix zubního lékařství :  překlad 2. vydání, 279 vyobrazení. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 81-85 s. ISBN 80-247-1017-X.